Werkgroepen

Neurologische Expertise

Samenstelling bestuur
Dr. E.M.H. (Ernst) van den Doel, voorzitter
A.G.M. Borggreve
Dr. W.B (Boudewijn) Gunning
J. (Jur) Niewold
T.J. (Theo) Tacke
A. (Aad) Verrips 

Doelstelling
De doelstelling van de werkgroep is richtlijnen op te stellen, adviezen te geven en onderwijs te verzorgen inzake functieverlies, arbeidsongeschiktheid, medische aansprakelijkheid, toerekenbaarheid en andere aangelegenheden, welke ter beoordeling kunnen worden opgedragen aan neurologen door verzekeringsmaatschappijen en juridische instanties.

Reglement
Reglement van de werkgroep Neurologische Expertise

Richtlijnen

Nederlandse richtlijnen voor de bepaling van functieverlies en beperkingen bij neurologische aandoeningen (2013 - bijgewerkte versie juli 2020)