• Home
  • /
  • Betrokkenheid ziekenhuis belangrijk bij opstellen regiobeelden en -plannen
menu (1)
icon_close_white
icon_close_white
icon_back_white_2
Path
icon_divider_white
  • Home
  • /
  • Betrokkenheid ziekenhuis belangrijk bij opstellen regiobeelden en -plannen

Betrokkenheid ziekenhuis belangrijk bij opstellen regiobeelden en -plannen

In het kader van passende zorg moeten zorgpartijen voor de zomer regiobeelden opleveren. Aan het einde van het jaar moeten zij die regiobeelden hebben vertaald naar regioplannen. Die plannen zullen invloed hebben op de medisch-specialistische zorg. Controleer daarom of uw ziekenhuis betrokken is bij dit proces!

Om passende zorg te kunnen bieden is regionale samenwerking nodig. In het Integraal Zorgakkoord (IZA) zijn daarom afspraken gemaakt over de stappen die moeten worden gezet om die regionale samenwerking verder te versterken. Een van die stappen is dat zorgpartijen per regio een regiobeeld maken. Een regiobeeld beschrijft de gezondheidssituatie van de inwoners, het huidige zorggebruik, het aanbod van zorg en de (toekomstige) zorgvraag. Dit moet medio 2023 klaar zijn.

Van regiobeelden naar regioplannen
Op basis van het regiobeeld bepalen partijen vervolgens wat de belangrijkste opgaven zijn voor de regio, hoe zij die gaan aanpakken, welke resultaten moeten worden behaald en hoe de monitoring plaatsvindt. Deze regioplannen moeten voor het einde van 2023 worden opgeleverd. De Nederlandse Zorgautoriteit toetst deze plannen aan de criteria die in het IZA zijn opgesteld.

Initiatief bij grootste zorgverzekeraar
De regiobeelden en –plannen worden opgesteld per zorgkantoorregio. Dit zijn 31 geografische zorggebieden, ieder rond een zorgkantoor. In elke regio is de grootste zorgverzekeraar de eerstverantwoordelijke initiatiefnemer, samen met de grootste gemeente.

Betrokkenheid medisch-specialistische sector
Het is belangrijk dat ook de medisch-specialistische sector nauw betrokken is bij het opstellen van de regiobeelden en -plannen. Check dus hoe uw ziekenhuis in de regio aanhaakt en of daar niet alleen het ziekenhuismanagement maar ook medisch specialisten bij betrokken zijn! De regioplannen zullen immers vrijwel altijd invloed hebben op de medisch-specialistische zorg.

Lees meer hierover op de website van de Federatie Medisch Specialisten.

Bron: Federatie Medisch Specialisten, 27 januari

Het besloten deel van de website www.neurologie.nl is alleen toegankelijk voor leden van de NVN.

Bent u uw inloggegevens vergeten?
Vraag hier uw gegevens opnieuw op.

Heeft u problemen met inloggen?
Neem contact op met onze helpdesk.

Heeft u nog geen inloggegevens?
Vraag uw DOC-Access inloggegevens aan.