• Home
  • /
  • Brief aan Tweede Kamer met visiedocument Acute zorg
menu (1)
icon_close_white
icon_close_white
icon_back_white_2
Path
icon_divider_white
  • Home
  • /
  • Brief aan Tweede Kamer met visiedocument Acute zorg

Brief aan Tweede Kamer met visiedocument Acute zorg

De Federatie Medisch Specialisten heeft in een brief aan de Tweede Kamer aandacht gevraagd voor passende zorg. Ook deelde de Federatie in de brief haar visie op acute zorg met de Kamerleden. Aanleiding voor de brief is het commissiedebat op woensdag 25 mei over onder andere acute zorg, het medisch zorglandschap en de medisch-specialistische zorg.

De Federatie schrijft in de brief blij te zijn dat het coalitieakkoord voortbouwt op inspanningen vanuit het zorgveld om nog vaker en beter passende zorg te leveren, en dat het kabinet nu breder naar gezondheid kijkt. Echter, passende zorg is een concept, een domeinoverstijgende beweging en daarmee niet te vangen in knellende kaders, wet- en regelgeving. In de brief wordt aan de Tweede Kamer gevraagd om de zorgprofessionals te faciliteren.

Passende acute zorg is netwerkzorg die regionaal georganiseerd is op basis van maatwerk. Regio’s verschillen immers in populatie en in de aanwezigheid en bereikbaarheid van voorzieningen. Volgens de Federatie is er een bredere visie nodig op een sluitend netwerk van spoedeisende zorgvoorzieningen per regio met een passend aanbod voor de verschillende patiëntgroepen, zoals beschreven in het visiedocument Acute zorg. Om de kwaliteit van acute zorg hoog en betaalbaar te houden vraagt de Federatie aan de Tweede Kamer een bredere visie neer te leggen die gericht is op de gehele keten van instroom, doorstroom en uitstroom van patiënten. Hiervoor zijn gedegen analyses van patiëntstromen in de keten en van het acute zorgaanbod op regionaal niveau nodig.

Bron: Website Federatie Medisch Specialisten, 18 mei 2022

Actueel

Direct naar:

TNN#1_2022_Cover

Bezoekadres

Postadres

Inschrijven

Domus Medica

Het bureau van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie bevindt zich op de vijfde verdieping van Domus Medica. Als u ons wilt bezoeken, moet u zich vooraf aanmelden.

Lid van:

logo_federatie_medisch_specialisten
Voor beoordeling van (neurologische) klachten kunt u terecht bij uw (huis)arts. Uw (huis)arts verwijst u zo nodig door naar een neuroloog. De NVN speelt hierin geen rol.

© 2022 Nederlandse Vereniging voor Neurologie

Het besloten deel van de website www.neurologie.nl is alleen toegankelijk voor leden van de NVN.

Bent u uw inloggegevens vergeten?
Vraag hier uw gegevens opnieuw op.

Heeft u problemen met inloggen?
Neem contact op met onze helpdesk.

Heeft u nog geen inloggegevens?
Vraag uw DOC-Access inloggegevens aan.