• Home
  • /
  • CGS erkent spoedeisende geneeskunde als specialisme
menu (1)
icon_close_white
icon_close_white
icon_back_white_2
Path
icon_divider_white
  • Home
  • /
  • CGS erkent spoedeisende geneeskunde als specialisme

CGS erkent spoedeisende geneeskunde als specialisme

Het College Geneeskundige Specialismen (CGS) nam op 8 maart het definitieve besluit om het profiel spoedeisende geneeskunde als medisch specialisme te erkennen. Na een voorgenomen besluit en een consultatieronde daarover concludeerde het CGS dat aan alle tien criteria voor erkenning als specialisme is voldaan.

Beoordeling
Het CGS beoordeelt aanvragen tot erkenning als specialisme aan de hand van tien vaste criteria. Deze criteria staan op de website van het CGS. Na toetsing van de aanvraag tot erkenning van de spoedeisende geneeskunde aan de tien criteria, kwam het CGS in juli 2022 tot de voorlopige conclusie dat de spoedeisende geneeskunde aan twee van die criteria niet voldeed. Het ging om de maatschappelijke behoefte aan de spoedeisende geneeskunde als specialisme en de afbakening ten opzichte van bestaande specialismen.
In de daaropvolgende consultatieronde heeft het CGS meer dan 200 reacties ontvangen, van diverse organisaties in binnen- en buitenland en van vele individuen.

Maatschappelijke behoefte
Wat de maatschappelijke behoefte betreft, bleek dat organisaties zoals NVZ, ZN, V&VN en Patiëntenfederatie Nederland in hun reacties in de consultatieronde pleiten voor erkenning als specialisme. Deze organisaties vertegenwoordigen een breed deel van de zorg. Hieruit volgt volgens het CGS, naast het feit dat ook de Tweede Kamer al enige tijd pleit voor erkenning van de spoedeisende geneeskunde als specialisme, dat er een duidelijke maatschappelijke behoefte is expliciet aan de erkenning als specialisme. Hiermee is ook aan dit criterium voldaan.

Afbakening andere specialismen
Wat de afbakening van het vakgebied van de SEH-artsen ten opzichte van specialismen zoals interne geneeskunde, heelkunde, cardiologie en kindergeneeskunde betreft, meent het CGS dat er nog altijd sprake is van overlap. Die overlap blijft een belangrijke indicator voor de beoordeling van het criterium van de afbakening. Doordat de zorg zich steeds meer kenmerkt door samenwerking, wordt dit criterium echter steeds lastiger te handhaven en boet het in aan waarde. De overlap met andere vakgebieden eis daarbij niet uniek voor de spoedeisende geneeskunde. In de praktijk van de zorg is het werk van de SEH-arts ten opzichte van poortspecialisten die ook werken in de spoedzorg voldoende duidelijk, zo blijkt uit de consultatieronde. Ook in dat opzicht is de afbakening voldoende aanwezig. Ten slotte is het CGS verder in zijn visievorming op de toekomst van het specialismenlandschap. In die visie staat generalisme centraal en daarbij past erkenning van het generalistische vakgebied spoedeisende geneeskunde als specialisme. De spoedeisende geneeskunde voldoet wat het CGS betreft ook aan dit criterium.

Verder verloop besluitvorming
Het CGS heeft nu een definitief besluit genomen en de spoedeisende geneeskunde als medisch specialisme erkend. Het besluit is inmiddels ter bekrachtiging aangeboden aan de minister. De beoogde datum van inwerkingtreding van het besluit is 1 januari 2024.

Het besluit vindt u hier.

Bron: www.knmg.nl, 9 maart 2023

 

Actueel

TNN#1_2023_Cover

Het besloten deel van de website www.neurologie.nl is alleen toegankelijk voor leden van de NVN.

Bent u uw inloggegevens vergeten?
Vraag hier uw gegevens opnieuw op.

Heeft u problemen met inloggen?
Neem contact op met onze helpdesk.

Heeft u nog geen inloggegevens?
Vraag uw DOC-Access inloggegevens aan.