• Home
  • /
  • Gebruik Logex Fte benchmark in loondienst
menu (1)
icon_close_white
icon_close_white
icon_back_white_2
Path
icon_divider_white
  • Home
  • /
  • Gebruik Logex Fte benchmark in loondienst

Gebruik Logex Fte benchmark in loondienst

Logex rekent in de Fte benchmark vaak een deel van de formatie SEH-artsen mee bij de vakgroep neurologie. Dat kan consequenties hebben voor de vakgroep. Het is dan ook belangrijk om dit binnen uw ziekenhuis te bespreken.

Ziekenhuizen gebruiken de Logex Fte benchmark om hun beleid op te baseren. Dit gebeurt ook steeds vaker in loondienstziekenhuizen. De Beroepsbelangencommissie (BBC) heeft geconstateerd dat Logex in deze benchmark vaak een deel van de formatie SEH-artsen meerekent bij de vakgroep neurologie.

Productieachterstand
Dit leidt op papier tot een productieachterstand bij de neurologen omdat de SEH-arts geen poli doet. Die productieachterstand is soms aanzienlijk. Om de benchmark te kunnen halen moeten neurologen dan meer poli doen of er moet fte worden ingeleverd. Dat kan uiteindelijk leiden tot inkrimpen van de vakgroep. Zeker voor kleinere vakgroepen kan dit zeer nadelig uitpakken. Daarnaast leidt het op langere termijn bijna onvermijdelijk tot (verdere) terugtrekking van de neurologen uit de SEH.

Weging SEH-arts per ziekenhuis bepalen
De NVN adviseert u dan ook met klem om de berekeningen van de benchmark goed in de gaten te houden en hierover binnen het ziekenhuis in gesprek te gaan of blijven. De SEH-arts kan per ziekenhuis een andere rol hebben. De weging van de SEH-arts moet dan ook per ziekenhuis worden bepaald, afhankelijk van de daadwerkelijke taakverdeling tussen de neuroloog en SEH-arts.

Productie 2019 als basis
Daarnaast blijkt dat Logex in de benchmark de productie van 2019 als basis gebruikt. Dat is in onze praktijk echter niet realistisch. Sinds 2019 is er door COVID-19 veel veranderd. We hebben nu gemiddeld zwaardere patiënten onder behandeling, maar dit komt vaak niet tot uiting in de DOT/normtijd. Dit leidt tot een extra verlaging van de berekende productie. Die is vaak niet realistisch, maar wordt wel aan de RvB gepresenteerd en gebruikt om beleid op te baseren.

Actueel

TNN#1_2022_Cover

Het besloten deel van de website www.neurologie.nl is alleen toegankelijk voor leden van de NVN.

Bent u uw inloggegevens vergeten?
Vraag hier uw gegevens opnieuw op.

Heeft u problemen met inloggen?
Neem contact op met onze helpdesk.

Heeft u nog geen inloggegevens?
Vraag uw DOC-Access inloggegevens aan.