• Home
  • /
  • Herziening richtlijn Herseninfarct en hersenbloeding
menu (1)
icon_close_white
icon_close_white
icon_back_white_2
Path
icon_divider_white
  • Home
  • /
  • Herziening richtlijn Herseninfarct en hersenbloeding

Herziening richtlijn Herseninfarct en hersenbloeding

Deze richtlijn gaat over de acute opvang, diagnostiek, behandeling en nazorg van patiënten met een herseninfarct of hersenbloeding. Op basis van de laatste wetenschappelijke inzichten is de richtlijn geactualiseerd. Er zijn drie modules toegevoegd over behandelopties voor revalidatie na een herseninfarct/-bloeding: de modules Non-invasieve hersenstimulatie met tDCS, Non-invasieve hersenstimulatie met rTMS en Fluoxetine. 

Er wordt veel onderzoek gedaan naar non-invasieve hersenstimulatie met tDCS en rTMS. Ook patiënten vragen steeds vaker om deze behandelingen. Daarnaast laat onderzoek bij dieren zien dat fluoxetine gunstige effecten kan hebben op functionele uitkomsten na een herseninfarct en hersenbloeding. Ook bij patiënten wordt hier onderzoek naar gedaan. Uit de resultaten van de literatuuranalyse en de aanvullende overwegingen uit de praktijk heeft de werkgroep gekozen om zowel beide vormen van non-invasieve hersenstimulatie als fluoxetine af te raden ter behandeling van functioneel herstel na een herseninfarct/-bloeding. Er is momenteel nog onvoldoende bewijs voor de effectiviteit van deze behandelingen.

Samenwerking
De richtlijn is ontwikkeld door de Nederlandse vereniging voor neurologie NVN, in samenwerking met vertegenwoordigers vanuit de fysiotherapeuten, (KNGF), revalidatieartsen (VRA), spoedeisende hulp artsen (NVSHA), cardiologen (NVVC), chirurgen (NVvH), klinisch geriaters (NVKG), neurochirurgen (NVvN), radiologen (NVvR), specialisten ouderengeneeskunde (Verenso), verpleegkundigen en verzorgenden (V&VN), ergotherapeuten (EN), logopedisten (NVLF), psychologen (NIP) en kinderneurologen (NVKN).

Bekijk de richtlijn

Bron: website Federatie Medisch Specialisten, 24 maart 2023

Actueel

TNN#1_2023_Cover

Het besloten deel van de website www.neurologie.nl is alleen toegankelijk voor leden van de NVN.

Bent u uw inloggegevens vergeten?
Vraag hier uw gegevens opnieuw op.

Heeft u problemen met inloggen?
Neem contact op met onze helpdesk.

Heeft u nog geen inloggegevens?
Vraag uw DOC-Access inloggegevens aan.