• Home
  • /
  • Instemming Integraal Zorgakkoord
menu (1)
icon_close_white
icon_close_white
icon_back_white_2
Path
icon_divider_white
  • Home
  • /
  • Instemming Integraal Zorgakkoord

Instemming Integraal Zorgakkoord

Grote opgaven
We hebben te maken met grote maatschappelijke kwesties. Het tekort aan zorgpersoneel, de vergrijzing, steeds meer patiënten met een complexere zorgvraag, de almaar stijgende zorgkosten en de nog altijd voortdurende impact van de coronapandemie. De problemen die de zorgsector op zich af ziet komen, worden ook beïnvloed door grote maatschappelijke kwesties zoals de toegenomen armoede, inflatie, tweedeling in de samenleving, klimaatproblematiek en luchtvervuiling. We kunnen deze problemen alleen gezamenlijk oplossen. Daarom is het goed dat bij de totstandkoming van dit akkoord is gekeken naar een integrale aanpak. Er zijn nog wel zorgen over de uitvoering van de gemaakte afspraken. Op initiatief van het ministerie van VWS heeft daarom op 13 en 16 september een extra overleg plaatsgevonden met de partijen die betrokken zijn bij het Integraal Zorgakkoord (IZA). Dit laatste gesprek leidde uiteindelijk tot het akkoord, getekend door dertien van de veertien partijen.

Zorgen
De Federatie en haar achterban maken zich zorgen over de verdere uitwerking van elementen uit het zorgakkoord zoals de hoge verwachtingen van digitalisering, concentratie van zorg, volumenorm en vrije artsenkeuze. De Federatie is voorstander van innovatieve toepassingen zoals e-Health maar de ict-infrastructuur moet daar wel optimaal voor worden uitgerust.

Concentratie van zorg kan bijdragen aan verbetering van kwaliteit van zorg. De Federatie maakt zich zorgen over eventuele versnippering van zorg voor (multimorbide) patiënten en de verdringing van andere zorg als gevolg van vergaande concentratie. Inefficiëntie en dubbeldiagnostiek, en verlies van kwaliteit van zorg voor de patiënt liggen op de loer. Concentratie van zorg moet niet een doel op zich zijn.

De vrije artsenkeuze is van belang juist voor die patiënt die graag in de regio zijn dokter wil bezoeken vanwege bijvoorbeeld een kwetsbare gezondheid of geen mogelijkheid om (verder) te reizen.

Op initiatief van het ministerie van VWS heeft dinsdag 13 september een extra overleg plaatsgevonden met de partijen die betrokken zijn bij het Integraal Zorgakkoord (IZA). Een aantal partijen wil op onderdelen meer zekerheid over de uitvoering van de gemaakte afspraken. De partijen praten vrijdag 16 september verder.

Lees meer over het Integraal Zorgakkoord op de website van de Federatie en lees de samenvatting van het IZA.

Bron: website Federatie Medisch Specialisten, 12 september 2022

Het besloten deel van de website www.neurologie.nl is alleen toegankelijk voor leden van de NVN.

Bent u uw inloggegevens vergeten?
Vraag hier uw gegevens opnieuw op.

Heeft u problemen met inloggen?
Neem contact op met onze helpdesk.

Heeft u nog geen inloggegevens?
Vraag uw DOC-Access inloggegevens aan.