• Home
  • /
  • KNMG wil snel verbeteringen in tuchtrecht
menu (1)
icon_close_white
icon_close_white
icon_back_white_2
Path
icon_divider_white
  • Home
  • /
  • KNMG wil snel verbeteringen in tuchtrecht

KNMG wil snel verbeteringen in tuchtrecht

Het ministerie van VWS moet onmiddellijk werk gaan maken van het verbeteren van het tuchtrecht. Verbeteringen moeten nog dit jaar worden doorgevoerd, stelt de KNMG in een bericht op de eigen website.

Het gaat daarbij om maatregelen die in april 2022 zijn aanbevolen in het rapport Toekomstbestendig Tuchtrecht van onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen en die voor een groot deel ook werden onderschreven door minister Kuipers van VWS in een Kamerbrief. Hij stelde in die Kamerbrief dat een groot deel van de aanbevelingen op korte termijn en met weinig belasting voor zorgverleners en partijen tot stand zouden kunnen komen. Voor een aantal verbeterpunten zou een actieplan worden opgesteld. Ook kondigde de minister aan dat het tuchtrecht vanaf april 2024 zal worden geëvalueerd, vijf jaar na de laatste grote wetswijziging.

Het gaat om negentien aanbevelingen, zoals het toegankelijker maken van de jurisprudentie om het lerende effect van het tuchtrecht te vergroten, een betere motivering van de uitspraken van tuchtcolleges, een betere voorbereiding van zorgverleners op een tuchtprocedure en het terugbrengen van de doorlooptijd van tuchtzaken. Ook zou de inspectie een grotere rol in het tuchtrecht moeten vervullen in complexe zaken waarbij meerdere beroepsbeoefenaars betrokken zijn en daarbij vaker gebruik moeten maken van de mogelijkheid een klacht over te nemen van de klager.

Volgens een KNMG-woordvoerder wordt er inmiddels wel gewerkt aan de uitvoering van een aantal verbeterpunten, maar is het tempo wisselend en gaat het de KNMG niet snel genoeg. ‘Er moet niet worden gewacht tot de evaluatie plaatsvindt.’

Daarnaast vindt de KNMG dat er opdracht moet worden verleend voor een nader, meer principieel onderzoek naar het tuchtrecht, waarin ook de huidige wettelijke kaders ter discussie komen te staan. Daarbij moet wat de KNMG betreft ook worden gekeken naar andere kwaliteits- en klachtsystemen in de zorg.

De NVN en de NVN-werkgroep Tuchtrecht en neurologie vinden dat er meer van (neurologische) tuchtrechtzaken geleerd moet worden. We starten op korte termijn in De Neuroloog met een nieuwe reeks, waar we een volledig geanonimiseerde casus weergeven om de belangrijkste leerpunten te bespreken.

Bron: Medisch Contact, 18 januari 2023

Actueel

TNN#1_2023_Cover

Het besloten deel van de website www.neurologie.nl is alleen toegankelijk voor leden van de NVN.

Bent u uw inloggegevens vergeten?
Vraag hier uw gegevens opnieuw op.

Heeft u problemen met inloggen?
Neem contact op met onze helpdesk.

Heeft u nog geen inloggegevens?
Vraag uw DOC-Access inloggegevens aan.