• Home
 • /
 • Voorraad Alteplase – update bericht
menu (1)
icon_close_white
icon_close_white
icon_back_white_2
Path
icon_divider_white
 • Home
 • /
 • Voorraad Alteplase – update bericht

Voorraad Alteplase – update bericht

In juni 2022 werd duidelijk dat er een wereldwijd tekort is aan alteplase. Om de continuïteit van behandeling met alteplase (zo lang mogelijk) te borgen, zijn onder andere neurologen verzocht adviezen over het voorschrijven van Alteplase op te volgen. Deze adviezen gingen in op 17 juni 2022.

In december 2022 blijkt er voldoende voorraad te zijn: ziekenhuisapothekers kunnen zelf nieuwe orders bij de groothandel plaatsen zonder tussenkomst van het Landelijk Coördinatiecentrum Geneesmiddelen (LCG). Het LCG ontvangt regelmatig gegevens van de groothandel en leverancier om eventueel weer snel te kunnen reageren bij onverwachte omstandigheden of grote verschuivingen in voorraden, die weer tot tekorten kunnen leiden.

De berichten, op datum:

 • 22 december: In een nieuw alert geeft het LCG aan dat de hoeveelheid alteplase die beschikbaar is in en voor Nederlandse ziekenhuizen nauwkeurig in kaart is gebracht. Ziekenhuizen kunnen weer voldoende voorraden aanhouden om in regulier verbruik te voorzien.
  Er is géén beleidswijziging in het behandeladvies, onderstaande behandeladviezen van 23 augustus gelden nog.
 • 23 augustus: enkele wijzigingen vanwege voldoende voorraad alteplase voor de komende vier weken.
  Adviezen:

  • Trombolytica alleen inzetten voor geregistreerde indicaties.
  • Trombolytica doelmatig doseren.
  • Optimaal gebruik maken van beschikbare verpakkingsvormen van het trombolyticum: maak gebruik van de afrondingstabel uit de LCG alert van 17 juni 2022 voor toepassing in de neurologie.
  • Vanwege de onzekere beschikbaarheid van urokinase adviseert het LCG om urokinase niet als trombolyticum van eerste keuze in te zetten.
 • 1 juli: enkele wijzigingen door een vermindering van de beschikbaarheid van urokinase.

Deze adviezen zijn tot stand gekomen in overleg met de betrokken veldpartijen, waarbij de NVN betrokken is geweest via de ingestelde NVN-projectgroep ‘tekort Alteplase’. Lees hier meer over de aanpak van de diverse partijen, betrokken bij het tekort van Alteplase.

Vragen vanuit de media?
Wij proberen vragen van media over het tekort aan alteplase centraal te beantwoorden, bij voorkeur via de woordvoerder van de Federatie Medisch Specialisten (tel: 088 505 34 34).

Actueel

TNN#1_2023_Cover

Het besloten deel van de website www.neurologie.nl is alleen toegankelijk voor leden van de NVN.

Bent u uw inloggegevens vergeten?
Vraag hier uw gegevens opnieuw op.

Heeft u problemen met inloggen?
Neem contact op met onze helpdesk.

Heeft u nog geen inloggegevens?
Vraag uw DOC-Access inloggegevens aan.