• Home
  • /
  • Nieuwe handreiking over de Wet zorg en dwang
menu (1)
icon_close_white
icon_close_white
icon_back_white_2
Path
icon_divider_white
  • Home
  • /
  • Nieuwe handreiking over de Wet zorg en dwang

Nieuwe handreiking over de Wet zorg en dwang

De handreiking ‘Wet zorg en dwang in ziekenhuizen en revalidatiecentra’ is verschenen. De handreiking beschrijft hoe ziekenhuizen en revalidatiecentra de Wet zorg en dwang (Wzd) moeten toepassen. De Wzd kan van toepassing zijn op patiënten met dementie of een verstandelijke beperking die vanuit het verpleeghuis of de thuissituatie in het ziekenhuis of revalidatiecentrum worden opgenomen.

Het uitgangspunt is dat bij opname van een patiënt in een ziekenhuis een zorgplan wordt meegegeven, waarin onvrijwillige zorg is opgenomen. Dit zorgplan geldt dan al in het verpleeghuis of in de thuissituatie. In het ziekenhuis moet worden beoordeeld of het zorgplan daar kan worden uitgevoerd. Er kan van het zorgplan worden afgeweken in een situatie waarin het zorgplan niet voorziet of in de situatie waarin het uitvoeren van het zorgplan bij het verlenen van goede zorg  niet mogelijk is.

Naast de uitvoering van onvrijwillige zorg kan het ziekenhuis te maken krijgen met procedures voor (onvrijwillige) opname, zoals een aanvraag voor een besluit tot opname en verblijf, het aanvragen van een rechterlijke machtiging (RM) of een aanvraag voor een beschikking tot inbewaringstelling in een crisissituatie (IBS). De handreiking gaat ook in op deze procedures.

De handreiking is geschreven in opdracht van het ministerie van VWS. Aan deze handreiking werkten experts van onder meer de brancheorganisaties NVZ, NFU, Revalidatie Nederland, kennisorganisatie Vilans, de beroepsvereniging V&VN, Artsenfederatie KNMG en een aantal wetenschappelijke verenigingen mee.

Bron: Nieuwsbericht op www.dwangindezorg.nl – 24 januari 2022

Actueel

TNN#1_2022_Cover

Bezoekadres

Postadres

Inschrijven

Domus Medica

Het bureau van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie bevindt zich op de vijfde verdieping van Domus Medica. Als u ons wilt bezoeken, moet u zich vooraf aanmelden.

Lid van:

logo_federatie_medisch_specialisten
Voor beoordeling van (neurologische) klachten kunt u terecht bij uw (huis)arts. Uw (huis)arts verwijst u zo nodig door naar een neuroloog. De NVN speelt hierin geen rol.

© 2022 Nederlandse Vereniging voor Neurologie

Het besloten deel van de website www.neurologie.nl is alleen toegankelijk voor leden van de NVN.

Bent u uw inloggegevens vergeten?
Vraag hier uw gegevens opnieuw op.

Heeft u problemen met inloggen?
Neem contact op met onze helpdesk.

Heeft u nog geen inloggegevens?
Vraag uw DOC-Access inloggegevens aan.