2017

1e Landelijk symposium DystonieNET

Op vrijdag 3 november wordt het eerste landelijk symposium van het DystonieNet gehouden met als titel:

“Nieuwe ontwikkelingen in de behandeling van Dystonie”

Dystonie is een bewegingsstoornis waarbij langer durende spiercontracties, aanleiding geven tot wringende - draaiende en zich herhalende bewegingen of abnormale houdingen. De meest voorkomende vorm is torticollis, dystonie van de nek.

De dag begint met een voordracht van professor Alberto Albanese uit Milaan. Als voortrekker van de nieuwe dystonie classificatie vertelt hij ons over de fenomenologie, diagnostiek en classificatie van dystonie. De dag wordt vervolgd met de behandeling van dystonie, die zich vooral richt op de afwijkende houdingen van de patiënt.

Botuline toxine injecties zijn de meest gebruikte therapie, maar helpen niet altijd voldoende. Naast de botuline behandeling verwijzen we patiënten vaak door naar de fysiotherapeut. De resultaten van een recent afgerond landelijke fysiotherapie trial bij torticollis patiënten worden op 3 november gepresenteerd. Bij onvoldoende effect van dystonie behandelingen is diepe hersenkern stimulatie een optie.

Tijdens het symposium besteden wij ook aandacht aan de niet-motorische problemen bij dystonie, zoals pijn en psychiatrische klachten. Het blijkt dat deze klachten de kwaliteit van leven vaak meer beïnvloeden dan de motorische klachten. Tenslotte bespreken we hoe we het effect van de dystonie behandeling het beste kunnen meten in een individuele patiënt.

DystonieNet bestaat sinds 2010 en heeft als doel de verbetering van de landelijke samenwerking rondom dystonie op het gebied van patiëntenzorg, onderwijs en onderzoek. We hopen op het symposium neurologen, fysio- en oefentherapeuten, andere paramedici en revalidatieartsen te ontmoeten die betrokken zijn bij de behandeling van dystonie patiënten.

Download hier de uitnodiging en het programma.