2018

Uitreiking Neurovasculaire Wetenschapsprijs

Op vrijdag 19 januari 2018 wordt voor de 4e keer de Neurovasculaire wetenschapsprijs uitgereikt voor de meest verdienstelijke wetenschappelijke publicatie op het gebied van neurovasculair onderzoek.

Criteria

  • De publicatie is 'peer-reviewed' en verschenen of geaccepteerd tussen 1 september 2015 en 1 oktober 2017.
  • De kandidaat is de eerste auteur, niet ouder dan 40 jaar en heeft haar/zijn onderzoek verricht bij een in Nederland gevestigde instelling voor wetenschappelijk onderzoek.
  • Naast de originaliteit van het onderzoek, de klinische relevantie en de impact op cerebrovasculair onderzoek in de toekomst is vooral de bijdrage van de jonge onderzoeker van belang.

Kandidaten voor de prijs kunnen zichzelf aanmelden of worden voorgedragen door leden van de NNW.

Publicaties als pdf kunnen vóór 8 december 2017 per email gestuurd worden naar de juryvoorzitter via vereniging@neurologie.nl.

De drie hoogst genomineerden zullen een oorkonde met eervolle vermelding krijgen uitgereikt. De prijs voor de meest verdienstelijke publicatie bestaat uit een geldbedrag van € 2000,-. De prijswinnaar krijgt de gelegenheid om het onderzoek in een mondelinge presentatie tijdens de nascholing op 19 januari toe te lichten.

Namens het bestuur van de Nederlandse Neurovasculaire Werkgroep en de nascholingscommissie van de werkgroep:

Prof Diederik Dippel
Dr Mervyn Vergouwen