2019

Aiostoets 2019

Op vrijdag 20 september van 14.00 uur tot 17.00 uur wordt de jaarlijkse aiostoets afgenomen.

De aiostoets is verplicht voor alle aios neurologie en wordt groepsgewijs afgenomen, onder supervisie, zonder toegang tot boeken, naslagwerk of andere informatiebronnen. Toegang tot literatuur wordt beschouwd als fraude en door de opleider met de betreffende aios besproken (competentie professionaliteit). De volgende afspraken zijn gemaakt:

  • Centrale afname in Utrecht voor alle aios in jaar 1 en 2 van de opleiding en de aios die later in de opleiding zijn, maar nog geen voldoende behaald hebben;
  • De 3e- 6e jaars aios maken de toets in de eigen opleidingsinrichting met volledige opleiding, allen tegelijkertijd, op hetzelfde tijdstip.