2019

Vooraankondiging vervolgconferentie Transmurale antistolling

In mei 2017 vond de druk bezochte, succesvolle antistollingsconferentie “Transmurale antistolling - Naar een sluitende antistollingsketen” plaats. De implementatie van de LSKA II stond toen op de agenda met meer dan 150 deelnemers.

Het moment voor een vervolgconferentie is aangebroken:

Deze vervolgconferentie wordt georganiseerd door de NIV en de Federatie van Nederlandse Trombosediensten met ondersteuning van de Federatie Medisch Specialisten 

Deze vervolgconferentie vindt plaats op 9 oktober 2019 in Amersfoort.

Download hier de vooraankondiging. 

Uiterlijk begin september sturen wij u de uitnodiging en het programma. Wilt u deze vooraankondiging onder uw achterban verspreiden? Indien u andere geïnteresseerden kent, kunt u de vooraankondiging doorsturen. Het belooft weer een mooie en interessante conferentie te worden.

Met vriendelijke groet,
mede namens Menno Huisman (internist LUMC), Hugo ten Cate (internist MUMC), FNT en NIV
 
Dunja Dreesens
Senior adviseur Kennisinstituut