2019

Vervolgconferentie Transmurale antistolling

In mei 2017 vond de druk bezochte, succesvolle antistollingsconferentie “Transmurale antistolling - Naar een sluitende antistollingsketen” plaats. De implementatie van de LSKA II stond toen op de agenda met meer dan 150 deelnemers.

Het moment voor een vervolgconferentie is aangebroken: Deze vervolgconferentie wordt georganiseerd door de NIV en de Federatie van Nederlandse Trombosediensten met ondersteuning van de Federatie Medisch Specialisten en vindt plaats op 9 oktober 2019 in Amersfoort.

Download hier het programma.. 

U kunt zich inschrijven via de volgende link: https://app.uredison.com/edison/event/DunjaDreesens/AntiTEST/