2019

Zorgevaluatie Neurologie Netwerk - bijeenkomst

Zorgevaluatie Neurologie Netwerk - lanceringsbijeenkomst

De commissie Zorgevaluatie Neurologie organiseert een netwerkbijeenkomst voor de onderzoekers die zich bezig houden met zorgevaluatiestudies en, in het bijzonder, met de geprioriteerde kennishiaten op de Kennisagenda Neurologie. 

Een programma volgt. Aanmeldingen kunt u sturen naar vereniging@neurologie.nl

Datum: 16 mei 2019

Tijdstip: 16.00uur - 20.00uur

Locatie: Utrecht