2020

KNF nascholingsexamen

Dit jaar is het KNF nascholingsexamen op vrijdag 27 november. 

Het KNF-nascholingsexamen is een jaarlijkse toets bestaande uit ongeveer 80 multiple choice vragen  bestaande uit  klinische casusbeschrijvingen. De toets wordt aangeboden in elektronische vorm en is in beperkte mate multi-mediaal en interactief.

De doelen zijn:
Bieden van mogelijkheid ter zelfbeoordeling van de kennis met betrekking van neurologisch/ neurofysiologische onderzoeks- en behandelmethoden. Dit inclusief indicatiestelling en beoordeling van klinische implicaties van onderzoekuitslagen, Voor zover mogelijk op basis van evidence based medicine.

Een deel van de vragen is gericht op het testen van het kunnen toepassen van de opgedane kennis over onderwerpen welke aan de orde zijn gekomen tijdens de KNF-nascholingsdagen.

Een ander deel van de vragen heeft betrekking op vooraf opgegeven studieliteratuur welke de mogelijkheid biedt meer diepgang te verkrijgen in de kennis van bepaalde jaarlijks variërende deelgebieden/ onderwerpen.