2020

Neurologentoets 2020

De Neurologentoets 2020 is opengesteld van 31 januari t/m 7 februari 2020. 

De Neurologentoets is primair bedoeld voor alle neurologen. Aios neurologie zijn niet verplicht deel te nemen; deelname wordt uiteraard wel aangemoedigd. 

Meer informatie over de toets vindt u op het ledendeel onder neurologie.nl/neurologentoets