2020

ZEN-Netwerk: hoe houden we de neurologische zorg doelmatig? GEANNULEERD

‘Hoe houden we de neurologische zorg betaalbaar?’

Het hoofdlijnenakkoord dwingt ons kritisch naar ons zorgaanbod te kijken. Is alles wat we doen wel zo zinnig? En hoe zorgen we ervoor dat de wachtlijsten niet ongebreideld oplopen, maar dat we de zorg toegankelijk houden voor patiënten die écht onze zorg nodig hebben? 

Bovenstaande vragen maken het noodzakelijk dat we ons als beroepsgroep actief bezig houden met zorgevaluatie, maar ook verkennen wat we nog meer kunnen doen. 

De commissie Zorgevaluatie Neurologie (ZEN) nodigt u uit voor een inspiratie- en discussiebijeenkomst op donderdag 14 mei 2020. Tijdens deze bijeenkomst worden ook updates van de lopende zorgevaluatiestudies neurologie gepresenteerd. 

Datum: donderdag 14 mei 2020
Inloop: 15.30 uur
Start: 16.00 uur
Afsluiting: 19.30 uur
Locatie: Domus Medica, Utrecht

Bekijk het (voorlopige) programma.

Aanmelden via vereniging@neurologie.nl