2021

Neurologentoets

De landelijke neurologentoets 2021 staat open van:

vrijdag 5 februari 9.00 uur t/m vrijdag 12 februari 23.59 uur

De neurologentoets is primair bedoeld voor neurologen, maar ook a(n)ios neurologie en physician assistants zijn van harte uitgenodigd om deel te nemen. Deelname aan de neurologentoets is alleen mogelijk voor leden van de NVN.

De toetsvragen zijn zoveel mogelijk gebaseerd op relatief recente literatuur, op richtlijnen van de NVN en op de voordrachten gegeven tijdens de Biemond Cursussen in 2020. De Toetsingscommissie hoopt dat de neurologentoets inspireert tot intercollegiaal overleg en/of, waar nodig, nadere studie. Het is dan ook toegestaan om boeken en naslagwerken te raadplegen tijdens het maken van de neurologentoets. Vanaf 5 februari is de PDF versie van de website te downloaden.

De antwoorden en referenties van de neurologentoets 2021 worden gepubliceerd na 19 februari. Opmerkingen en commentaar kunnen direct bij de vragen in Remindo ingevuld worden. Algemene opmerkingen over de toets kunnen tot 19 februari gestuurd worden naar vereniging@neurologie.nl.

Praktische informatie over deelname aan de neurologentoets 2021
De neurologentoets wordt via het digitale toetssysteem Remindo afgenomen.

Deelname neurologen
Alle neurologen ontvangen binnenkort vanuit Remindo een mail met inloggegevens. Met deze inloggegevens kan er vervolgens ingelogd worden op www.remindotoets.nl en deelgenomen worden. Je ontvangt de inloggegevens vóór dinsdag 2 februari a.s. per mail. Zijn er bij Remindo al inloggegevens bekend omdat je in oktober hebt deelgenomen aan de aiostoets, dan komen die hiermee te vervallen.
Als je geen mail met inloggegevens hebt ontvangen, stuur dan een mail naar vereniging@neurologie.nl, maar check eerst je Spambox, want daar kan de mail ook in terechtgekomen zijn.
Neurologen ontvangen voor deelname aan de toets acht accreditatie-uren.

Deelname aios
De aios die in oktober 2020 de aiostoets hebben gemaakt en/of in het afgelopen half jaar hebben deelgenomen aan de aiosdagen van hun jaargang, kunnen de inloggegevens gebruiken die ze reeds vanuit Remindo hebben ontvangen. Indien je geen inloggegevens (meer) hebt en toch wilt deelnemen aan de neurologentoets, kun je een e-mail sturen naar vereniging@neurologie.nl.
Deelname aan de neurologentoets kun je opnemen in je portfolio.

Deelname anios en physician assistants
Als je anios neurologie of physician assistant bent en wilt meedoen aan de neurologentoets, stuur dan een mail naar vereniging@neurologie.nl met als onderwerp ‘inloggegevens neurologentoets 2021’.  Mocht je in oktober aan de aiostoets hebben deelgenomen en toen daarvoor al inloggegevens van Remindo hebben ontvangen, komen deze hiermee te vervallen.

Wij wensen alle deelnemers alvast een goede en leerzame neurologentoets toe!

De Toetsingscommissie