2012

Beleidsbijeenkomst 7 juni 2012 'Concentratie van zorg: de kwaliteit gemeten, de zorg verdeeld, de verzekeraar bepaalt?'

Op donderdag 7 juni 2012 van 15.30 tot 20.00 uur organiseert het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN) een beleidsbijeenkomst in De Winkel van Sinkel te Utrecht. Wij nodigen u van harte uit om deze bijeenkomst bij te wonen. Het thema is ‘Concentratie van zorg: de kwaliteit gemeten, de zorg verdeeld, de verzekeraar bepaalt?’.

De ontwikkelingen in de zorg gaan snel. Neurologen en andere specialisten worden toenemend geconfronteerd met veranderingen die lijken te worden aangejaagd door politiek en zorgverzekeraars. De toestroom van patiënten lijkt niet meer vanzelfsprekend, het ziekenhuis wordt gebudgetteerd en de tendens is dat zorg geconcentreerd moet worden, waarbij kwaliteit wordt gebruikt als argument. Het bestuur wil actief inspelen op deze veranderingen door de betrokken partijen aan het woord te laten. Daartoe zijn vier belangrijke spelers uitgenodigd die hun visie met u zullen delen, ieder vanuit hun eigen specifieke achtergrond: professional, raad van bestuur van het ziekenhuis, ministerie en politiek, en ziektekostenverzekeraar.

Deze bijeenkomst is bedoeld voor alle leden van de NVN, waarbij wij u uitnodigen te participeren in de discussie en uw visie met ons te delen. U kunt zich per e-mail aanmelden bij het bureau van de NVN (vereniging@neurologie.nl). Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Wij hopen u op donderdag 7 juni te mogen begroeten!

Klik hier voor het programma.

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie,

Prof. dr. Bernard M. J. Uitdehaag,
voorzitter