Accreditatie

Aanbieder

Vakinhoudelijke nascholing
Een accreditatieaanvraag voor neurologisch-vakinhoudelijke nascholing (geen IC) dient u – via GAIA – in bij de NVN. Hieraan zijn kosten verbonden. Voor de aanvraagprocedure en de beoordelingsregels wordt verwezen naar het NVN-Accreditatiereglement Deskundigheidsbevordering

Algemene nascholing (ABAN)
Het Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN) is het centrale loket voor het aanvragen van accreditatie van algemene, niet-vakinhoudelijke nascholingen. Zo kunt u uw nascholingsbijeenkomst met één aanvraag voor verschillende specialismen laten accrediteren. Meer informatie hierover vindt u op de website van de KNMG.

Refereeravonden
Voor refereeravonden die meerdere keren per jaar gehouden worden, kunt u voor alle avonden in één keer accreditatie aanvragen, indien het programma pas later in het jaar definitief bekend wordt, dient u dit later nog toe te voegen bij de aanvraag.

IC-nascholing
Voor het aanvragen van accreditatie van nascholingen op het gebied van Intensive Care-geneeskunde, geldt een afwijkende procedure. Deze aanvragen dient u in bij de NIV en de andere betrokken verenigingen (waaronder de NVN). Alleen de NIV stuurt hiervoor een factuur. Alle andere verenigingen nemen de accreditatie-uren die de NIV toekent, over.

E-learning
Accreditatieaanvragen voor formats voor e-learning dient u ook in via GAIA, maar dan bij het Accreditatie Bureau Format E-learning (ABFE). Op de website van de KNMG leest u meer over de procedure, de criteria enz. Nadat het format is geaccrediteerd, vraagt u accreditatie aan voor de inhoud (bij de wetenschappelijke vereniging, respectievelijk het ABAN).