Accreditatie

Accreditatie algemeen

Wat is accreditatie?
Een aanbieder van een nascholingsbijeenkomst of e-learning kan de NVN vragen de nascholing te accrediteren. Als aan bepaalde kwaliteitsmaatstaven wordt voldaan, verleent de commissie Individuele Kwaliteitsbevordering (IKB) accreditatie. Daarmee is de desbetreffende nascholing van een keurmerk voorzien. Medisch specialisten moeten zich eens in de vijf jaar opnieuw laten registreren. Voor deze herregistratie moet een medisch specialist onder andere aantonen dat hij in de vijf voorafgaande jaren minimaal 200 uur geaccrediteerde nascholing heeft gevolgd. Daarnaast kan accreditatie worden verleend voor andere activiteiten (promotie, het schrijven van een artikel etc.). Alle afspraken over de beoordeling van accreditatieaanvragen en het toekennen van accreditatie-uren zijn vastgelegd in het NVN-Accreditatiereglement Deskundigheidsbevordering. 

Ik ben neuroloog: hoe voeg ik accreditatiepunten toe aan mijn dossier?Voor het bijwonen van geaccrediteerde Nederlandse bijeenkomsten hoeft u zelf geen actie te ondernemen, de aanbieder regelt dat de punten aan uw dossier worden toegevoegd. Van overige bijeenkomsten kunt u de punten zelf toevoegen via GAIA (via toevoegen buitenlandse bijeenkomsten of overige bijeenkomsten). Ook de punten samenhangend met promotie, het schrijven van een artikel etc. kunt u zelf aan uw dossier toevoegen.

Niet-vakhoudelijke nascholing
De nascholingsrichtlijnen bieden neurologen de kans om 25% van het totaal aantal benodigd accreditatiepunten te behalen uit zogenaamd niet-vakinhoudelijke nascholing. De commissie ziet ook een toename van het aantal vragen op dit gebied. Graag wijzen we erop dat deze accreditatie-aanvragen meestal verlopen via het Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN).In andere gevallen kunt u een individuele aanvraag indienen. Voor het indienen van een aanvraag voor niet-vakinhoudelijke nascholing gelden wel andere regels. Zie hiervoor het NVN-beleid ten aanzien van accreditatie van niet-vakinhoudelijke nascholing.

Organiseert u een nascholing, dan kunt u – tegen betaling – een accreditatieaanvraag bij de NVN indienen. Dit kan uitsluitend via GAIA (Gemeenschappelijke Accreditatie Internet Applicatie).

Corona en online nascholingen
Vanwege de coronabeperkingen zijn in het afgelopen jaar veel nascholingen van fysiek naar online/digitaal omgezet. Ook werden veel nieuwe, online nascholingen ontwikkeld. De commissie IKB ziet dit terug in de aanvragen: het aantal ingediende aanvragen. Met de toename van de online nascholingen ziet de commissie ook een stijging in het aantal aanvragen rondom MS nascholingen. Om die reden is de commissie in 2020 uitgebreid met een collega met aandachtsgebied MS, namelijk dr. Meilof. Het totaal aantal leden van de commissie IKS is daarmee op 5 personen. De commissie is momenteel nog op zoek naar een AIOS-lid. Heb je interesse stuur dan een e-mail naar vereniging@neurologie.nl.

Annulering / verplaatsing nascholingen vanwege COVID-19 maatregelen
De NVN hanteert de volgende regels (voor fysieke nascholingen en webinars):

  • De nieuwe datum van een nascholing kan een aanbieder zelf in GAIA aanpassen (binnen de reguliere accreditatietermijn van 1 jaar (of 2 jaar bij e-learning))
  • Als de onderwerpen van de nascholing op de nieuwe datum hetzelfde zijn, en alleen de sprekers wisselen dan hoeft er geen herbeoordeling plaats te vinden.
  • Als de onderwerpen veranderen (dus de inhoud), of er komt een volledig nieuwe nascholing, dan moet herbeoordeling plaatsvinden tegen het gebruikelijke tarief.

Meer informatie
Via het submenu rechts op deze webpagina vindt u nadere informatie over de verschillende aspecten die samenhangen met het aanvragen van accreditatie en het verkrijgen van accreditatie-uren.