Accreditatie

Accreditatie algemeen

Wat is accreditatie?
Een aanbieder van een nascholingsbijeenkomst of e-learning kan de NVN vragen de nascholing te accrediteren. Als aan bepaalde kwaliteitsmaatstaven wordt voldaan, verleent de commissie Individuele Kwaliteitsbevordering (IKB) accreditatie. Daarmee is de desbetreffende nascholing van een keurmerk voorzien. Medisch specialisten moeten zich eens in de vijf jaar opnieuw laten registreren. Voor deze herregistratie moet een medisch specialist onder andere aantonen dat hij in de vijf voorafgaande jaren minimaal 200 uur geaccrediteerde nascholing heeft gevolgd. Daarnaast kan accreditatie worden verleend voor andere activiteiten (promotie, het schrijven van een artikel etc.). Alle afspraken over de beoordeling van accreditatieaanvragen en het toekennen van accreditatie-uren zijn vastgelegd in het NVN-Accreditatiereglement Deskundigheidsbevordering. 

Ik ben neuroloog: hoe voeg ik accreditatiepunten toe aan mijn dossier?
Voor het bijwonen van geaccrediteerde Nederlandse bijeenkomsten hoeft u zelf geen actie te ondernemen, de aanbieder regelt dat de punten aan uw dossier worden toegevoegd. Van overige bijeenkomsten kunt u de punten zelf toevoegen via GAIA (via toevoegen buitenlandse bijeenkomsten of overige bijeenkomsten). Ook de punten samenhangend met promotie, het schrijven van een artikel etc. kunt u zelf aan uw dossier toevoegen.

Ik ben aanbieder: hoe vraag ik accreditatie aan?
Organiseert u een nascholing, dan kunt u – tegen betaling – een accreditatieaanvraag bij de NVN indienen. Dit kan uitsluitend via GAIA (Gemeenschappelijke Accreditatie Internet Applicatie).

Meer informatie
Via het submenu rechts op deze webpagina vindt u nadere informatie over de verschillende aspecten die samenhangen met het aanvragen van accreditatie en het verkrijgen van accreditatie-uren.