Accreditatie

Actueel

Nieuw beleid t.a.v. accreditatie van niet- vakinhoudelijke nascholing

Er is een steeds groter wordende behoefte om na te scholen in alle Canmeds competenties, dus niet alleen medisch inhoudelijk. Omdat het ABAN geen individuele aanvragen behandelt, komen deze aanvragen bij de wv terecht. Om hier kaders voor te vormen, en om duidelijkheid te scheppen, heeft de NVN onlangs beleid gemaakt over de accreditatie van niet-vakinhoudelijke nascholing. Dit beleid kunt u vinden op de pagina regelgeving, onder niet-vakinhoudelijke nascholing.

Accreditatiepunten voor deelname richtlijnwerkgroep

Voorheen kreeg men alleen punten voor deelname aan een richtlijnwerkgroep, bij het tot stand komen van een complete (nieuwe) richtlijnTegenwoordig vindt er vooral modulair onderhoud plaats. Bovendien wordt er soms ook nog aan een addendum gewerkt. Vanaf 1 september 2018 is door de commissie Accreditatie en Individuele Kwaliteitsbevordering besloten om voor deelname aan een richtlijnwerkgroep 4 accreditatiepunten per jaar toe te kennen. Dit houdt in dat er niet per module wordt geaccrediteerd, maar alleen per jaar.

 

Nieuw telefoonnummer Helpdesk GAIA

VRAGEN over GAIA?

Heeft u een vraag over activeren of inloggen?

Kijk op www.knmg.nl/artsdossier.

Of neem contact op met de GAIA Helpdesk 

(ma t/m vrij 09.00 – 17.00 uur):

• E-mail: gaia@fed.knmg.nl

• Telefoon: 088-440 4370