Accreditatie

Individuele aanvraag

Hebt u een vakinhoudelijk relevante bijeenkomst bijgewoond waarvoor u accreditatie wilt aanvragen? Aan de hand van de lijst van op voorhand geaccrediteerde bijeenkomsten en de Gaia agenda kunt u nagaan of een nascholing al eerder (op verzoek van een andere neuroloog) is geaccrediteerd. Vanaf april 2016 vindt u geaccrediteerde individuele aanvragen in de GAIA-nascholingsagenda. Is de bijeenkomst reeds geaccrediteerd, dan kunt u de punten zelf toevoegen.
Staat de betreffende nascholing nog niet in een van de overzichten? Dan kunt u een individuele aanvraag indienen. U vult het daarvoor bestemde formulier in en stuurt dit samen met het programma en uw deelnamecertificaat ter beoordeling per mail naar vereniging@neurologie.nl. Graag ontvangen wij uw individuele aanvraag zo spoedig mogelijk nadat u de nascholing heeft gevolgd. Wij kunnen voor nascholingen die meer dan 5 jaar geleden zijn gevolgd geen accreditatie meer verlenen.

Sinds 1 januari 2016 is het indienen van een individuele aanvraag voor leden van de NVN gratis.
Zie de pagina 'handleidingen' voor de te volgen procedure in GAIA.
Niet-leden kunnen, net als voorheen, uitsluitend tegen betaling individuele accreditatie aanvragen (zie Tarieven accreditatieaanvragen).

Voor het indienen van een aanvraag voor niet-vakinhoudelijke nascholing gelden andere regels. Zie hiervoor het NVN-beleid ten aanzien van accreditatie van niet-vakinhoudelijke nascholing.