Accreditatie

Neuroloog

Digitaal nascholingsdossier in GAIA

De registratie van (na)scholing die u hebt gevolgd en de daarbij behorende accreditatie-uren, vindt plaats via uw persoonlijk dossier in GAIA. De KNMG verstrekt de inloggegevens.

Vastleggen accreditatie-uren in dossier

Er zijn drie manieren waarop een bijeenkomst kan zijn geaccrediteerd:

  1. De bijeenkomst is op verzoek van de aanbieder geaccrediteerd.
  2. De NVN heeft een bijeenkomst op voorhand geaccrediteerd. Voor het aanvragen van accreditatie op voorhand zijn criteria vastgesteld.
  3. De bijeenkomst is op verzoek van een individuele neuroloog geaccrediteerd via een individuele aanvraag.

ad 1.: Nederlandse aanbieders leggen de presentie van de deelnemers vast in GAIA; de bijbehorende accreditatie-uren worden daarmee automatisch in uw dossier vastgelegd. Dit geldt dus ook voor alle NVN-nascholingen.
ad 2.: Voor de bijeenkomsten (behalve de NVN-nascholingen) die zijn vermeld op de Lijst van op voorhand geaccrediteerde nascholingen kunt u zelf de punten in GAIA toevoegen via 'overige nascholingen' (zie handleiding, pag. 6). 
ad 3.: De uren van nascholing die is geaccrediteerd via een individuele aanvraag, kunt u zelf toevoegen aan uw dossier, via 'geaccrediteerde buitenlandse nascholingen'.(zie handleiding pag 1).
ad 4.; Accreditatie-uren verbonden aan promotie, het houden van een voordracht, het schrijven van een artikel en het deelnemen aan een richtlijnwerkgroep kunt u zelf toevoegen aan uw dossier in GAIA via 'overige individuele deskundigheidsbevordering'. (zie handleiding pag 9).