Accreditatie

Regelgeving

De reglementen, voorwaarden en procedures die de NVN hanteert bij het proces van accrediteren zijn vastgelegd in het 'NVN-Accreditatiereglement Deskundigheidsbevordering'. In dit reglement wordt verwezen naar alle regelgeving die de NVN op dit gebied in acht neemt. Het bestuur van de NVN heeft dit reglement op 8 oktober 2015 vastgesteld.

Basis


Overzicht van bij het NVN-Accreditatiereglement Deskundigheidsbevordering behorende regelgeving:

Algemeen

  • Reglement Commissie Accreditatie en Individuele Kwaliteitsbevordering

Aanvraagprocedure

Beoordeling

Niet-vakinhoudelijke nascholing

Overig