Accreditatie

Tarieven accreditatieaanvragen

Tarieven per 1 januari 2016 ( inclusief BTW)

Commerciële /(deels) gesponsorde bijeenkomsten

300,00

Niet-commerciële /Niet-gesponsorde bijeenkomsten en individuele aanvragen van niet-NVN-leden

100,00

Individuele aanvragen van NVN-leden

0,00

E-learning

300,00