Biemond Cursussen

Biemond Cursussen

De Biemond Cursussen, een tweedaagse nascholing die twee keer per jaar wordt gegeven, zijn gericht op zowel de neuroloog als de aios. Diverse specifieke neurologische onderwerpen (thema's) komen in een vijfjarige cyclus aan bod. Dit betreft onder andere de neurologische onderwerpen epilepsie, neuro-oncologie, bewegingsstoornissen, cognitieve en vasculaire aandoeningen. Jaarlijks worden over de betreffende cursussen syllabi samengesteld, waarin van iedere spreker een tekst wordt gepubliceerd.

Biemond Cursussen 2017
Op donderdag 14 en vrijdag 15 december 2017 vinden de Biemond Cursussen plaats in NH Koningshof te Veldhoven. Op donderdag ishet programma Cognitieve stoornissen, op vrijdag Traumatologie en Neuro-Intensive Care.

Alle NVN-leden krijgen begin september een uitnodiging per e-mail, met daarbij een persoonlijk digitaal inschrijfformulier. Niet NVN-leden kunnen zich inschrijven via een inschrijflink

Alle NVN-leden kunnen de Biemond Cursussen in december 2017 bijwonen, echter zoals tijdens de cursusdagen in december 2016 bleek is de zaal in NH Koningshof ontoereikend voor de grote groep deelnemers die de cursusdagen in december wenst bij te wonen. Voor de cursusdagen in december wordt een maximum van 700 deelnemers aangehouden en is inschrijving ter plekke niet mogelijk. 
Voor de cursusdagen in maart (NH Leeuwenhorst) is er geen maximum aantal deelnemers; er zijn voldoende hotelkamers op de locatie, er vindt een NVN-feest plaats op donderdagavond en er rijden niet alleen pendelbussen vanaf NS-station Leiden, maar ook vanaf NS-station Schiphol naar de locatie.

Data Biemond Cursussen 2018
15 maart 2018: Consultatieve neurologie 
16 maart 2018: Pijn en hoofdpijn

13 december 2018: Consultatieve neurologie 
14 december 2018: Pijn en hoofdpijn

Syllabi Biemond Cursussen 
Leden kunnen de syllabi van 2017 downloaden op het ledendeel van de website.
De syllabi van voorgaande jaren zijn hier ook te downloaden. 

Wanneer u deelneemt aan de cursusdag(en) krijgt u ter plekke een exemplaar uitgereikt.

Indien u een ingebonden versie van één of meer van deze syllabi toegestuurd wilt krijgen, maak dan gebruik van het bestelformulier.

Vragen
Bij administratieve vragen ontvangt u binnen één week een reactie. Bij vragen die een langere verwerkingstijd nodig hebben (geen administratieve vragen) ontvangt u binnen twee werkdagen een ontvangstbevestiging en wordt er geprobeerd binnen twee weken de vraag te beantwoorden.