Biemond Cursussen

Biemond Cursussen

De Biemond Cursussen, een tweedaagse nascholing die twee keer per jaar wordt gegeven, zijn gericht op zowel de neuroloog als de aios. Diverse specifieke neurologische onderwerpen (thema's) komen in een vijfjarige cyclus aan bod. Dit betreft onder andere de neurologische onderwerpen epilepsie, neuro-oncologie, bewegingsstoornissen, cognitieve en vasculaire aandoeningen. Jaarlijks worden over de betreffende cursussen syllabi samengesteld, waarin van iedere spreker een tekst wordt gepubliceerd.

Biemond Cursussen december 2018
Op donderdag 13 december en vrijdag 14 december 2018 vinden de Biemond Cursussen plaats in NH Koningshof te Veldhoven. Op donderdag is het programma Pijn en hoofdpijn en op vrijdag Raakvlakken met de neurologie.
De inschrijving voor deze cursusdagen is gestart. Leden van de NVN hebben half september een mail ontvangen met een persoonlijke digitale inschrijflink.
Niet leden kunnen zich inschrijven via een algemene inschrijflink. NVN-leden die niet beschikken over het mailbericht kunnen tevens gebruik maken van de algemene inschrijflink.

Syllabi Biemond Cursussen 
Leden kunnen de syllabi van 2018 downloaden op het ledendeel van de website.
De syllabi van voorgaande jaren zijn hier ook te downloaden.
Wanneer u deelneemt aan de cursusdag(en) krijgt u ter plekke een exemplaar uitgereikt.
Indien u een ingebonden versie van één of meer van deze syllabi toegestuurd wilt krijgen, maak dan gebruik van het bestelformulier.

Vragen
Bij administratieve vragen ontvangt u binnen één week een reactie. Bij vragen die een langere verwerkingstijd nodig hebben (geen administratieve vragen) ontvangt u binnen twee werkdagen een ontvangstbevestiging en wordt er geprobeerd binnen twee weken de vraag te beantwoorden.