Biemond Cursussen

Biemond Cursussen

De Biemond Cursussen, een tweedaagse nascholing die twee keer per jaar wordt gegeven, zijn gericht op zowel de neuroloog als de aios. Diverse specifieke neurologische onderwerpen (thema's) komen in een vijfjarige cyclus aan bod. Dit betreft onder andere de neurologische onderwerpen epilepsie, neuro-oncologie, bewegingsstoornissen, cognitieve en vasculaire aandoeningen. Jaarlijks worden over de betreffende cursussen syllabi samengesteld, waarin van iedere spreker een tekst wordt gepubliceerd.

Biemond Cursussen maart 2019
Op donderdag 14 maart en vrijdag 15 maart vonden de Biemond Cursussen plaats in NH Conference Centre Leeuwenhorst te Noordwijkerhout. Op donderdag was het programma Cerebrovasculaire ziekten en op vrijdag was het programma Neuro-oncologie.

De cursussen worden herhaald op donderdag 19 en vrijdag 20 december in NH Koningshof te Veldhoven. 

Syllabi Biemond Cursussen 
De syllabi van de Biemond Cursussen 2019 zijn digitaal te raadplegen via de website. Wanneer u deelneemt aan de cursusdag(en) krijgt u ter plekke een exemplaar uitgereikt.
Leden kunnen de syllabi van 2019 en voorgaande jaren downloaden op het ledendeel van de website.
Indien u een ingebonden versie van één of meer van deze syllabi toegestuurd wilt krijgen, maak dan gebruik van het bestelformulier.