Biemond Cursussen

Biemond Cursussen

De Biemond Cursussen, een tweedaagse nascholing die twee keer per jaar wordt gegeven, zijn gericht op zowel de neuroloog als de aios. Diverse specifieke neurologische onderwerpen (thema's) komen in een vijfjarige cyclus aan bod. Dit betreft onder andere de neurologische onderwerpen epilepsie, neuro-oncologie, bewegingsstoornissen, cognitieve en vasculaire aandoeningen. Jaarlijks worden over de betreffende cursussen syllabi samengesteld, waarin van iedere spreker een tekst wordt gepubliceerd.

Biemond Cursussen 2018
Op donderdag 15 en vrijdag 16 maart 2018 vonden de Biemond Cursussen plaats in NH Leeuwenhorst te Noordwijkerhout. Op donderdag was het programma Raakvlakken met de neurologie, op vrijdag Pijn en hoofdpijn

Data Biemond Cursussen december 2018
Donderdag 13 december 2018: Pijn en hoofdpijn
Vrijdag 14 december 2018: Raakvlakken met de neurologie

Syllabi Biemond Cursussen 
Leden kunnen de syllabi van 2018 downloaden op het ledendeel van de website.
De syllabi van voorgaande jaren zijn hier ook te downloaden. 

Wanneer u deelneemt aan de cursusdag(en) krijgt u ter plekke een exemplaar uitgereikt.

Indien u een ingebonden versie van één of meer van deze syllabi toegestuurd wilt krijgen, maak dan gebruik van het bestelformulier.

Vragen
Bij administratieve vragen ontvangt u binnen één week een reactie. Bij vragen die een langere verwerkingstijd nodig hebben (geen administratieve vragen) ontvangt u binnen twee werkdagen een ontvangstbevestiging en wordt er geprobeerd binnen twee weken de vraag te beantwoorden.