Beroepsinformatie

Herregistratie en registratie

De (her)registratie van specialisten wordt door de KNMG georganiseerd. U dient ingeschreven te staan bij de registratiecommissie, zolang u uw beroep als specialist (of profielarts KNMG) wilt uitoefenen in Nederland.

 

Herregistratie
Iedere 5 jaar dient u zich te herregistreren bij de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS). Hiertoe stuurt de RGS u een verzoek tot herregistreren (op GBA adres) 3-4 maanden voordat uw registratie vervalt. Zij vragen om diverse bewijsstukken waaruit blijkt dat u voldoet aan de gestelde eisen zoals deskundigheidsbevordering. Aan de herregistratie in het specialistenregister zijn kosten verbonden.

 

Registratie
Na afronding van uw opleiding tot neuroloog, registreert u zich in het specialistenregister van de RGS. Deze inschrijving is verplicht wanneer u in Nederland de wettelijk beschermde specialistentitel (van de KNMG) voert. Uw opleider vult een origineel C-formulier in. De RGS stuurt de benodigde informatie naar uw GBA adres. De inschrijving is geldig voor 5 jaar. Daarna dient u zich te herregistreren. Aan de inschrijving in het specialistenregister zijn kosten verbonden.

 

BIG register
Een BIG-registratie geeft duidelijkheid over de bevoegdheid van een zorgverlener. Nadat u uw artsdiploma hebt behaald, kunt u uw inschrijving aanvragen. Na uw inschrijving kunt u aan het werk en mag u ook de beroepstitel voeren. Meer informatie over de voorwaarden, procedures en onkosten vindt u op de website van het BIG-register

Een registratie in het specialistenregister (RGS) betekent dat u niet een aanvraag voor herregistratie in het BIG-register hoeft te doen.

  

Registratie aandachtsgebieden Neurologie
In samenwerking met andere organisaties houdt de NVN de registratie bij van neurologen met aandachtsgebieden Intensive Care geneeskunde, bewegingsstoornissen, neurointerventie en neuromyologie. Informatie over (her)registratie en opleidingseisen van deze aandachtsgebieden vindt u samen met de aandachtsgebieden kinderneurologie en neuro-oncologie op het ledendeel van de website (inlog leden>beroepsinformatie>opleiding en nascholing>opleidingseisen en klinieken).

 

Buitenlands diploma neurologie
Als u met een buitenlands diploma in de Nederlandse gezondheidszorg wilt werken, moet u aan de kwaliteitseisen van de Nederlandse overheid voldoen. Hiervoor moet u zich allereerst inschrijven in het BIG-register.  

Vervolgens moet u zich bij de Registratiecommissie Geneeskundige Specialisten (RGS) registeren als specialist (neurologie). Hiervoor dient u een aanvraag in bij de KNMG, Bureau Registratiecommissies (BRC).