Herregistratie en registratie

Algemene informatie

De KNMG regelt de (her)registratie van specialisten. U dient ingeschreven te staan bij de registratiecommissie zolang u uw beroep als specialist (of profielarts KNMG) wilt uitoefenen in Nederland.

Herregistratie 
Iedere vijf jaar dient u zich te herregistreren bij de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS). Hiertoe stuurt de RGS u een verzoek tot herregistreren (op GBA adres) drie tot vier maanden voordat uw registratie vervalt. De RGS vraagt om diverse bewijsstukken waaruit blijkt dat u voldoet aan de gestelde eisen zoals deskundigheidsbevordering. Aan de herregistratie in het specialistenregister zijn kosten verbonden.Meer informatie hierover staat op de website van de KNMG.

De procedure van herregistratie verloopt via MijnRGS. Dit is een persoonlijke digitale omgeving waarin aios, specialisten, profielartsen, opleiders en opleidingsinstellingen al hun zaken met de RGS online regelen. Inloggen gebeurt met DigiD.

Vanaf 2020 veranderen de regels met betrekking tot de herregistratie. Als u zich op of na 1 januari 2020 herregistreert, moet u rekening houden met de nieuwe eisen van herregistratie. Naast de bestaande herregistratie-eisen zijn dat:

1.      in voldoende mate hebben deelgenomen aan regelmatige evaluatie van individueel functioneren
2.      aan externe kwaliteitsevaluatie hebben deelgenomen.

Kijk voor meer informatie op de website van de KNMG.

Registratie 
Na afronding van uw opleiding tot neuroloog, registreert u zich in het specialistenregister van de RGS. Deze inschrijving is verplicht wanneer u in Nederland de wettelijk beschermde specialistentitel (van de KNMG) voert. Registratie in het specialistenregister verloopt via MijnRGS. Uw opleider vult een origineel C-formulier in. De RGS stuurt de benodigde informatie naar uw GBA-adres. De inschrijving is geldig voor vijf jaar. Daarna dient u zich te herregistreren. Aan de inschrijving in het specialistenregister zijn kosten verbonden.

BIG-register 
Een BIG-registratie geeft duidelijkheid over de bevoegdheid van een zorgverlener. Nadat u uw artsdiploma hebt behaald, kunt u uw inschrijving aanvragen. Na uw inschrijving kunt u aan het werk en mag u ook de beroepstitel voeren. Meer informatie over de voorwaarden, procedures en onkosten vindt u op de website van het BIG-register

Een registratie in het specialistenregister (RGS) betekent dat u geen aanvraag voor herregistratie in het BIG-register hoeft te doen.