Beroepsinformatie

Kwaliteitscriteria NVN-MS-centra

De Nederlandse Vereniging voor Neurologie is van mening dat specifieke ervaring en expertise nodig zijn om de zorg voor patiënten met Multiple Sclerose (MS) op kwalitatief hoogstaand niveau en op doelmatige wijze te kunnen bieden. Vanuit deze verantwoordelijkheid en om te voorkomen dat andere partijen ongewenste of niet passende criteria voorstellen, is besloten om criteria op te stellen waar een centrum aan dient te voldoen om MS-zorg te kunnen bieden. De onderstaande criteria zijn vastgesteld door de Algemen Ledenvergadering van de NVN op 17 december 2020.

De NVN wil vermijden dat de criteria leiden tot een afvinklijstje met alle registratielast van dien. Daarom worden de MS-centra niet gecontroleerd op het voldoen aan de criteria. Dit berust op eigen verantwoordelijkheid.

De bevoegdheden die worden toegekend aan een MS centrum vallen buiten de geformuleerde criteria. 

Criteria NVN-MS-centrum

  1. Er zijn minimaal 2 neurologen met aandachtsgebied MS werkzaam.
  2. Aanwezigheid van minimaal een verpleegkundige, verpleegkundig specialist en/of Physician Assistant (PA) met MS expertise.
  3. Werken volgens 4-ogen principe (intern of regionaal zie punt 1)*.
  4. Protocollen voor diagnostiek en behandeling zijn aanwezig.
  5. Toegang tot alle in Nederland beschikbare immunomodulerende behandelingen: toediening intern of middels regionale afspraken in een nabijgelegen ziekenhuis.
  6. Aanwezigheid intramuraal MS netwerk.
  7. Aanwezigheid extramuraal MS netwerk.
  8. Actieve betrokkenheid bij aan de NVN-MS-werkgroep gerelateerde activiteiten (door deelname aan vergaderingen waarbij bij voorkeur bij iedere ledenvergadering van de NVN MS-werkgroep minimaal 1 neuroloog met aandachtsgebied MS uit een centrum aanwezig is, deelname aan commissies, houden van voordrachten, geven van onderwijs).

*Met werken volgens 4-ogen principe wordt bedoeld dat beleidsdilemma’s en het starten met 2e lijnstherapie besproken worden met minimaal 1 andere neuroloog met aandachtsgebied MS.

Download de criteria voor het NVN-MS-centrum.