Richtlijnen

Consultkaarten

Patiënten en artsen willen graag 'samen beslissen'. Het gebeurt steeds meer, maar het kan nog beter. Soms voelt het nog niet echt als 'samen' en daarom is een goed gesprek in de spreekkamer belangrijk.
Samen met de Federatie Medisch Specialisten en Patiëntenfederatie Nederland ontwikkelde de NVN consultkaarten voor patiënten met CTS, Epilepsie, lage rughernia en Parkinson. Deze helpen de patiënten en hun behandelaars om de mogelijkheden voor behandeling/medicatie te bespreken.

Consultkaart CTS
Carpaal Tunnel Syndroom (CTS): mogelijkheden voor behandeling

Consultkaarten Epilepsie
Nieuw gediagnosticeerde epilepsie bij volwassenen: wel of niet starten met het gebruik van medicijnen
Epilepsie met partiële aanvallen bij volwassenen: mogelijkheden voor het gebruik van medicijnen
Moeilijk behandelbare epilepsie bij volwassenen: mogelijkheden voor behandeling

Consultkaart Lage rugherina
Lage rughernia: afwachten of opereren

Consultkaart Parkinson
Beginnende ziekte van Parkinson: welke medicijnen kunt u gebruiken?

 

Bron: www.consultkaart.nl