Richtlijnen

Overige richtlijnontwikkeling/standaarden

Overige richtlijnontwikkeling/standaarden: 

Advies vanuit de Gezondheidsraad - Hersendoodprotocol
Hersendoodprotocol (1 augustus 2016)

Overige adviezen vanuit de Gezondheidsraad
Advies Vaststellen van de dood bij postmortale orgaandonatie (2015)
Advies Het Chronische-vermoeidheidssyndroom (2005) 

Richtlijnendatabase (IKNL / Kennisinstituut van Medisch Specialisten)
Voor een overzicht van alle richtlijnen kunt u terecht op de website van de Richtlijnendatabase.

Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL)
IKNL is het kennis- en kwaliteitsinstituut voor zorgverleners in de oncologische en palliatieve zorg. Met ondersteuning van IKNL zijn er ongeveer 145 richtlijnen voor de oncologische en palliatieve zorg ontwikkeld. Ze zijn te raadplegen op Oncoline en Pallialine: u kunt hier snel en efficiënt up-to-date oncologische richtlijnen en richtlijnen palliatieve zorg en aanverwante documenten downloaden.

Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG)
Het NHG ontwikkelt NHG-Standaarden: deze geven richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van veel aandoeningen die in de huisartsenpraktijk voorkomen. Het gaat daarbij om een bundeling van wetenschappelijk onderbouwde adviezen om de kwaliteit van het medisch handelen te verbeteren. 

De beschikbare NHG-Standaarden kunt u raadplegen op de website van het NHG. 

Zorginstituut Nederland (ZiNL)
Kwaliteitsstandaard Organisatie van Intensive Care
Kwaliteitsstandaard Organisatie van Intensive Care (bijlage, onderbouwingsdocument) 

Vereniging Samenwerkende Ouder- en Patiëntenorganisaties (VSOP): voor zeldzame en genetische aandoeningen
Kwaliteitstandaard Fragiele X syndroom (2018)

Landelijke stuurgroep Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling in de GGZ
Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK - 2010)