Wetenschap

Terugblik NVN-Wetenschap Online 2020

Op donderdag 12 november 2020 vond NVN-Wetenschap Online plaats; een middagvullend online en interactief programma met voordrachten, posterpresentaties en de uitreiking van de dr. Jan Meerwaldt prijs 2020. Naast deze bekende onderdelen was  er in de pauze een verrassend ontspanningsmoment met een HAKA-workshop, 

Prijzen
Ter afsluiting werd een prijs uitgereikt voor de beste voordracht en een prijs voor de beste poster. Alle posters en voordrachten kwamen in aanmerking voor de prijzen, met uitzondering van de posters en voordrachten door neurologen en senior onderzoekers.
De prijs voor beste poster werd bepaald door de scores die de deelnemers via de app gaven. De prijs voor beste poster werd bepaald door de beoordelingscommissie. 

De prijzen gingen naar:

  • Beste poster(presentatie) - Rik Reinink: Chirurgische decompressie voor patiёnten met een supratentorieel herseninfarct met massawerking: een meta-analyse van individuele patiёntdata
  • Beste voordracht - Annabel de Ruiter : Kan kunstmatige intelligentie patiënten met Myasthenia Gravis aan hun gezicht herkennen?
_MB89333.jpg

_MB89346.jpg

_MB89481.jpg

Programma
Bekijk het globale programma.

Beoordeling
Voor NVN-Wetenschap Online heeft de beoordelingscommissie een gevareerd programma samengesteld aan de hand van de beoordelingen van de inzendingen van de absracts. Hierbij ziet de commissie er op toe dat voordrachten en posters zowel klinisch, als translationeel en fundamenteel onderzoek op neurologisch gebied voor presentatie betreffen en relevant is voor de algemeen neuroloog. Wij hopen zo een gevarieerd programma te kunnen samenstellen, en een overzicht te kunnen geven van hoogstaand Nederlands neurologisch onderzoek. 

Beoordelingscommissie:

  • dr. J.P.P. (Jeroen) van Vugt
  • dr. B.B. (Barry) Mook
  • M.F. (Mirjam) Roesdi
  • dr. E.L.J. (Erwin) Hoogervorst
  • R.B. (Robert-Jan) Goldhoorn