Wetenschap

NVN-Wetenschapsdagen

Op donderdag 8 en vrijdag 9 november 2018 vinden de NVN-Wetenschapsdagen plaats in NH Sparrenhorst te Nunspeet. Een uitgelezen kans voor aios en neurologen om de ontwikkelingen van hoogstaand neurologisch onderzoek te volgen.

Inschrijven
Een uitnodiging voor deelname en het programma is begin september per e-mail naar alle NVN-leden gestuurd. Niet NVN-leden kunnen zich aanmelden via de digitale inschrijflink

Programma 
Voor de NVN-Wetenschapsdagen is een interessant en gevarieerd programma samengesteld van actueel neurologisch Nederlands onderzoek. Een toonaangevend gastspreker zal een voordracht geven over een grensgebied met de neurologie en daarnaast wordt dit jaar de Dr. Jan Meerwaldt Prijs uitgereikt.  

Ter afsluiting wordt op vrijdagmiddag de prijs uitgereikt voor de beste voordracht en de beste poster. Alle posters en voordrachten komen in aanmerking voor de prijzen, met uitzondering van de posters van en voordrachten door neurologen en senior onderzoekers.

Beoordelingscommissie 2018
De beoordelingscommissie, onder voorzitterschap van dr. M.D.I. Vergouwen, beoordeelt de inzendingen en groepeert voordrachten en posters zoveel mogelijk rond thema’s. De commissie ziet er op toe dat voordrachten een duidelijke vraagstelling vanuit patiënten en ziektebeelden hebben, patiëntgebonden onderzoek betreffen en relevant zijn voor de algemeen neuroloog.

Leden Beoordelingscommissie

  • dr. M.D.I (Mervyn) Vergouwen, voorzitter
  • dr. E.J. (Ewoud) van Dijk
  • dr. B.B. (Barry) Mook
  • M.F. (Mirjam) Roesdi
  • A.M. (Anita) Vinke

Reglement voordrachten/posters
Bekijk op het ledendeel het reglement voordrachten en posters NVN-Wetenschapsdagen

Abstractboeken van voorgaande jaren zijn voor leden toegankelijk op het ledendeel.