Wetenschap

NVN-Wetenschapsdagen

NVN-Wetenschapsdagen 9 en 10 november 2017
Dit jaar vinden de NVN-Wetenschapsdagen plaats op donderdag 9 en vrijdag 10 november 2017 in NH Sparrenhorst te Nunspeet. Wij hopen u ook dit jaar weer in groten getale te mogen verwelkomen. 

Programma
Voor de NVN-Wetenschapsdagen zal een interessant en gevarieerd programma worden samengesteld van actueel neurologisch Nederlands onderzoek.
Alle opleidingsklinieken zijn uitgenodigd om hun beste voordracht(en) en poster(s) in te sturen. De beoordelingscommissie heeft in totaal 52 abstracts mogen ontvangen. De beoordelingscommissie, onder voorzitterschap van dr. M.D.I. Vergouwen, beoordeelt de inzendingen en groepeert voordrachten en posters zoveel mogelijk rond thema’s. 

Een toonaangevend gastspreker zal een voordracht geven over een grensgebied met de neurologie en daarnaast wordt dit jaar de CU Ariëns Kappersprijs uitgereikt.
Ter afsluiting wordt op vrijdagmiddag de prijs uitgereikt voor de beste voordracht en de beste poster. Alle posters en voordrachten komen in aanmerking voor de prijzen, met uitzondering van de posters van en voordrachten door neurologen en senior onderzoekers.

Beoordelingscommissie 2017:

  • dr. M.D.I (Mervyn) Vergouwen, voorzitter
  • dr. R.M. (Renske) van den Berg
  • dr. E.J. (Ewoud) van Dijk
  • M. (Matthijs) van der Meulen
  • dr. B.B. (Barry) Mook

Reglement voordrachten/posters
Bekijk op het ledendeel het reglement voordrachten en posters NVN-Wetenschapsdagen

Terugblik NVN-Wetenschapsdagen 10 en 11 november 2016
Op donderdag 10 en vrijdag 11 november 2016 vonden de NVN-Wetenschapsdagen plaats in NH Sparrenhorst te Nunspeet. Met een ongekend hoge opkomst (meer dan 200 deelnemers) was deze bijeenkomst een groot succes. Op donderdag heeft prof. dr. Jaap Goudsmit een voordracht verzorgd getiteld ‘Wordt de Ziekte van Alzheimer veroorzaakt door een proteinacious infectious particle: pro's en con's'.

Op vrijdag zijn verschillende prijzen uitgereikt:

  • de Dr. Jan Meerwaldt Prijs is uitgereikt door prof. dr. P.J. Koudstaal aan dhr. M.H.T. van der Vaart
  • de TNN-prijs is uitgereikt door dr. V.I.H. Kwa aan dhr. I.R. van den Wijngaard
  • de Beste Voordracht 2016 is door de beoordelingscommissie toegewezen aan dhr. H.J. Westeneng
  • de Beste Poster 2016 is door de beoordelingscommissie toegewezen aan mevr. K. Fleuren
  • tot slot heeft de beoordelingscommissie een vrijkaart voor het EAN-congres 2017 als prijs kunnen toekennen aan mevr. L.A. van den Berg, uitgereikt door erelid mevr. prof. dr. M. de Visser.

Voor meer informatie download u het programma van de NVN-Wetenschapsdagen 2016.

Abstractboeken van voorgaande jaren zijn voor leden toegankelijk op het ledendeel.