Wetenschap

NVN-Wetenschapsdagen

Terugblik Wetenschappelijke Vergadering 10 en 11 november 2016
Op donderdag 10 en vrijdag 11 november 2016 vonden de NVN-Wetenschapsdagen plaats in NH Sparrenhorst te Nunspeet. Met een ongekend hoge opkomst (meer dan 200 deelnemers) was deze bijeenkomst een groot succes. Op donderdag heeft prof. dr. Jaap Goudsmit een voordracht verzorgd getiteld ‘Wordt de Ziekte van Alzheimer veroorzaakt door een proteinacious infectious particle: pro's en con's'.

Op vrijdag zijn verschillende prijzen uitgereikt:

  • de Dr. Jan Meerwaldt Prijs is uitgereikt door prof. dr. P.J. Koudstaal aan dhr. M.H.T. van der Vaart
  • de TNN-prijs is uitgereikt door dr. V.I.H. Kwa aan dhr. I.R. van den Wijngaard
  • de Beste Voordracht 2016 is door de beoordelingscommissie toegewezen aan dhr. H.J. Westeneng
  • de Beste Poster 2016 is door de beoordelingscommissie toegewezen aan mevr. K. Fleuren
  • tot slot heeft de beoordelingscommissie een vrijkaart voor het EAN-congres 2017 als prijs kunnen toekennen aan mevr. L.A. van den Berg, uitgereikt door erelid mevr. prof. dr. M. de Visser.

Voor meer informatie download u het programma van de NVN-Wetenschapsdagen 2016.

Beoordelingscommissie 2016
De beoordelingscommissie, onder voorzitterschap van prof. dr. D. van de Beek, beoordeelt de inzendingen en groepeert voordrachten en posters zoveel mogelijk rond thema’s. De commissie ziet er op toe dat voordrachten een duidelijke vraagstelling vanuit patiënten en ziektebeelden hebben, patiëntgebonden onderzoek betreffen en relevant zijn voor de algemeen neuroloog.

Beoordelingscommissie NVN-Wetenschapsdagen 2016
Prof. dr. D. (Diederik) van de Beek, voorzitter
Dr. E.J. (Ewoud) van Dijk
Prof. dr.  R.Q. (Rogier) Hintzen
M. (Matthijs) van der Meulen
Dr. S.C. (Selma) Tromp

Reglement voordrachten/posters
Bekijk op het ledendeel het reglement voordrachten en posters NVN-Wetenschapsdagen

Abstractboeken van voorgaande jaren zijn voor leden toegankelijk op het ledendeel.