Wetenschap

NVN-Wetenschapsdagen

Op donderdag 14 november en vrijdag 15 november 2019 vinden de NVN-Wetenschapsdagen plaats in het NH Sparrenhorst te Nunspeet. Een uitgelezen kans voor aios en neurologen om de ontwikkelingen van hoogstaand neurologisch onderzoek te volgen.

Oproep indienen voordrachten en posters NVN-Wetenschapsdagen voor maandag 17 juni 2019
Werkt u aan een relevante studie en wilt u uw bevindingen presenteren aan collega’s? Dan ontvangen we graag uw abstract vóór maandag 17 juni 2019, 9.00 uur, via de online module. 

Alle opleidingsklinieken zijn uitgenodigd om hun beste voordracht(en) en poster(s) in te sturen. De voorkeur gaat uit naar voordrachten door aios, al dan niet gepromoveerd. Natuurlijk bestaat voor neurologen en andere onderzoekers ook de mogelijkheid om oorspronkelijk werk als voordracht of poster in te sturen.

Beoordelingscommissie 2019
De beoordelingscommissie, onder voorzitterschap van prof. dr. D. van de Beek, beoordeelt de inzendingen en groepeert voordrachten en posters zoveel mogelijk rond thema’s. De commissie ziet er op toe dat voordrachten een duidelijke vraagstelling vanuit patiënten en ziektebeelden hebben, patiëntgebonden onderzoek betreffen en relevant zijn voor de algemeen neuroloog.

Beoordelingscommissie:

  • Prof. Dr. D. van de Beek, voorzitter
  • dr. E.J. (Ewoud) van Dijk
  • dr. B.B. (Barry) Mook
  • M.F. (Mirjam) Roesdi
  • J. (Jeske) van Pamelen

Programma 
Voor de NVN-Wetenschapsdagen zal een interessant en gevarieerd programma worden samengesteld van actueel neurologisch Nederlands onderzoek. Een toonaangevend gastspreker zal een voordracht geven over een grensgebied met de neurologie en daarnaast wordt dit jaar de CU Ariëns Kapper Prijs uitgereikt tijdens de Algemene Ledenvergadering op donderdag 14 november..
Ter afsluiting wordt op vrijdagmiddag de prijs uitgereikt voor de beste voordracht en de beste poster. Alle posters en voordrachten komen in aanmerking voor de prijzen, met uitzondering van de posters van en voordrachten door neurologen en senior onderzoekers.

Reglement voordrachten/posters
Zie hier het reglement voordrachten en posters NVN-Wetenschapsdagen.

Inschrijven
Een uitnodiging voor deelname en het programma wordt begin september per e-mail naar alle NVN-leden gestuurd.