Wetenschap

NVN-Wetenschapsdagen

Op donderdag 8 en vrijdag 9 november 2018 vinden de NVN-Wetenschapsdagen plaats in NH Sparrenhorst te Nunspeet. Een uitgelezen kans voor aios en neurologen om de ontwikkelingen van hoogstaand neurologisch onderzoek te volgen.

Deadline indienen voordrachten en posters NVN-Wetenschapsdagen verlengd tot maandag 11 juni 09.00 uur
Werkt u aan een relevante studie en wilt u uw bevindingen presenteren aan collega’s? Dan ontvangen we graag uw abstract vóór maandag 11 juni 2018 09.00 uur via de online module.

Alle opleidingsklinieken zijn uitgenodigd om hun beste voordracht(en) en poster(s) in te sturen. De voorkeur gaat uit naar voordrachten door aios, al dan niet gepromoveerd. Natuurlijk bestaat voor neurologen en andere onderzoekers ook de mogelijkheid om oorspronkelijk werk als voordracht of poster in te sturen.

Beoordelingscommissie 2018
De beoordelingscommissie, onder voorzitterschap van dr. M.D.I. Vergouwen, beoordeelt de inzendingen en groepeert voordrachten en posters zoveel mogelijk rond thema’s. De commissie ziet er op toe dat voordrachten een duidelijke vraagstelling vanuit patiënten en ziektebeelden hebben, patiëntgebonden onderzoek betreffen en relevant zijn voor de algemeen neuroloog.

Beoordelingscommissie:

  • dr. M.D.I (Mervyn) Vergouwen, voorzitter
  • dr. E.J. (Ewoud) van Dijk
  • dr. B.B. (Barry) Mook
  • M.F. (Mirjam) Roesdi
  • A.M. (Anita) Vinke

Programma 
Voor de NVN-Wetenschapsdagen zal een interessant en gevarieerd programma worden samengesteld van actueel neurologisch Nederlands onderzoek. Een toonaangevend gastspreker zal een voordracht geven over een grensgebied met de neurologie en daarnaast wordt dit jaar de Dr. Jan Meerwaldt Prijs uitgereikt.
Ter afsluiting wordt op vrijdagmiddag de prijs uitgereikt voor de beste voordracht en de beste poster. Alle posters en voordrachten komen in aanmerking voor de prijzen, met uitzondering van de posters van en voordrachten door neurologen en senior onderzoekers.

Reglement voordrachten/posters
Bekijk op het ledendeel het reglement voordrachten en posters NVN-Wetenschapsdagen

Abstractboeken van voorgaande jaren zijn voor leden toegankelijk op het ledendeel.