Zorgevaluatie Neurologie

Kennisagenda Top12

De commissie Zorgevaluatie heeft de ambitie om voor de top12-kennishiaten projectvoorstellen en financiering te realiseren. In de NVN Kennisagenda staan de uitgangspunten van zorgevaluatie beschreven. Heeft u affiniteit met één van de onderwerpen en/of wilt u participeren of kartrekker zijn van het onderzoek? Lees meer over de werkwijze bij de uitwerking van de Top12!

Kennishiaat

Contact-
persoon

Status

Wat is het effect van behandeling met statines bij oudere patiënten (> 70 jaar) met een doorgemaakte TIA of doorgemaakt herseninfarct op het voorkomen van recidieven en op de kwaliteit van leven?

Renske van den Berg Uitgewerkte subsidie aanvraag ingestuurd 
Wat is de kosteneffectiviteit van een gestructureerde nazorgpoli voor CVA- en TIA-patiënten, waar naast secundaire preventie aandacht wordt besteed aan cognitieve en emotionele gevolgen van een beroerte op cognitief en sociaal functioneren? Vincent Kwa, OLVG Subsidie toegekend door ZonMW K&D
Wat is het effect van COMT-remmers versus dopamineagonisten als adjuvante therapie bij patiënten met de ziekte van Parkinson?    
Wat is de kosteneffectiviteit van selectieve en specifieke monitoring van epilepsieaanvallen bij verstandelijk gehandicapten afgezet tegen conventionele audiomonitoring? Richard Lazaron, Kemphenhaege  
Kan immuunmodulerende therapie worden gestaakt bij patiënten met stabiele MS en bij patiënten met RR-MS die in een secundair progressieve fase zijn beland? Eva Strijbis en Joep Killestein, AUMC -  locatie VUmc Subsidie toegekend door ZonMw GGG en Stichting MS Research 
Wat zijn de effecten van conservatieve en operatieve behandeling van een drukneuropathie van de nervus ulnaris ter plaatse van de elleboog op klachtenreductie en recidief-risico? Camiel Verhamme, AUMC - locatie AMC en Roy Beekman, Zuyderland  
Wat is de kosteneffectiviteit van diagnostiek naar dunnevezelneuropathie? Karin Faber, MUMC  
In hoeverre is bij de klinische diagnose polyneuropathie het uitvoeren van bloedonderzoek nuttig voor het opsporen van een behandelbare onderliggende aandoening? Pieter van Doorn, Erasmus MC en Alexander Vranken, UMCU Subsidie toegekend door ZonMw - evaluatieonderzoek ZE&GG 
Wat is de waarde van beeldvorming bij niet-acute hoofdpijn? Guus Schoonman, ETZ  
Wat is in de eerste lijn en op de SEH de optimale diagnostiek bij acute vertigo ter onderscheid van een centrale en een perifere origine? Korné Jellema, MC Haaglanden  Subsidie toegekend door ZonMw - evaluatieonderzoek ZE&GG 
Wat is de optimale timing van operatie bij lumbaal radiculair syndroom (LRS) bij pijn en/of motorische uitval op pijn en invaliditeit?    
Wat is de effectiviteit van een wortelblokkade (transforaminale epidurale injectie met corticosteroïden; TFSI) bij een acuut lumbaal radiculair syndroom (LRS) op pijnreductie?