Zorgevaluatie Neurologie

Zorgevaluatiestudies NVN

Nazorg bij TIA en beroerte (Kennisagenda NVN)
Klinische en kosteneffectiviteit van gerichte nazorg voor patiënten met mogelijke cognitieve en emotionele klachten na een TIA of kleine beroerte, die rechtstreeks uit het ziekenhuis naar huis ontslagen kunnen worden.

  • Contactpersoon: Vincent Kwa, OLVG
  • Subsidie: ZonMw, DoelmatigheidsOnderzoek.


CTS - DISTRICTS:

De vergelijking van de effectiviteit van vroege chirurgische behandeling versus vroege corticosteroïd injectie, al dan niet gevolgd door een chirurgische behandeling, bij patiënten met een carpaal tunnel syndroom (CTS).

Carotis:
Bepalen van het effect en de kosteneffectiviteit van optimale medicamenteuze therapie (OMT) alleen, ten opzichte van een carotis endarteriëctomie (CEA) in combinatie met OMT, in patiënten met een symptomatische carotis stenose en een laag of gemiddeld risico op een recidief beroerte.

Parkinson: 
Wat is de effectiviteit en doelmatigheid van het inzetten van Parkinson verpleegkundigen voor mensen met de ziekte van Parkinson en hun naasten, in vergelijking met standaard zorg?

CVA: 
Wat is de kosteneffectiviteit van een TTE bij alle patiënten met een TIA of herseninfarct met onduidelijke oorzaak. Wat is de optimale en meest kosteneffectieve diagnostische benadering?