Zorgevaluatie Neurologie

Zorgevaluatiestudies NVN

Stoppen van medicatie bij jarenlang stabiele MS patienten (Kennisagenda NVN)
The safety and cost-effectiveness of discontinuing disease-modifying therapies in stable relapsing-remitting multiple sclerosis (DOT-MS): a randomized rater-blinded multicenter trial.

  • Contactpersoon: Eva Strijbis, Amsterdam UMC, locatie VUmc
  • Subsidie: ZonMw Goed Gebruik Geneesmiddelen en Stichting MS Research
  • Status: gereed voor inclusie van patiënten

Nazorg bij TIA en beroerte (Kennisagenda NVN) - in samenwerking met de Nederlandse Vereniging van Revalidatie-artsen (VRA) 
Klinische en kosteneffectiviteit van gerichte nazorg voor patiënten met mogelijke cognitieve en emotionele klachten na een TIA of kleine beroerte, die rechtstreeks uit het ziekenhuis naar huis ontslagen kunnen worden.

  • Contactpersoon: Vincent Kwa, OLVG
  • Subsidie: ZonMw, DoelmatigheidsOnderzoek.
  • In samenwerking met: VRA, Patiëntenfederatie Nederland, hersenletsel.nl, Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) sectie Neuropsychologie.
  • Status: inclusie van patiënten

CTS - DISTRICTS
De vergelijking van de effectiviteit van vroege chirurgische behandeling versus vroege corticosteroïd injectie, al dan niet gevolgd door een chirurgische behandeling, bij patiënten met een carpaal tunnel syndroom (CTS).

Carotis:
Bepalen van het effect en de kosteneffectiviteit van optimale medicamenteuze therapie (OMT) alleen, ten opzichte van een carotis endarteriëctomie (CEA) in combinatie met OMT, in patiënten met een symptomatische carotis stenose en een laag of gemiddeld risico op een recidief beroerte.

Parkinson: 
Wat is de effectiviteit en doelmatigheid van het inzetten van Parkinson verpleegkundigen voor mensen met de ziekte van Parkinson en hun naasten, in vergelijking met standaard zorg?

CVA - in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie 
Wat is de kosteneffectiviteit van een TTE bij alle patiënten met een TIA of herseninfarct met onduidelijke oorzaak. Wat is de optimale en meest kosteneffectieve diagnostische benadering? (ATTEST-studie)

MR CLEAN Late - in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Radiologie
Een deel van de patiënten met een herseninfarct arriveert na 6 uur na het begin van de klachten in een ziekenhuis en komt niet in aanmerking voor de intra-arteriële behandeling. Er zijn aanwijzingen dat een deel van deze patiënten die aan een aantal extra voorwaarden voldoen, toch een positief behandeleffect kunnen hebben van de IAT. In deze studie worden deze aanwijzingen onderzocht.