Zorgevaluatie Neurologie

Relevante subsidiemogelijkheden

Financiering zorgevaluatie
Tot op heden zijn de meeste zorgevaluatieonderzoeken door ZonMw gefinancierd; via het programma DoelmatigheidsOnderzoek (DO) en het programma Goed Gebruik Geneesmiddelen (GGG). Naast financiering door ZonMw, zijn er de afgelopen jaren verschillende stimuleringsgelden vrijgemaakt voor zorgevaluatie onder andere door Zorgverzekeraars Nederland. Het ministerie van VWS heeft voor de periode van het hoofdlijnenakkoord 2019-2022 jaarlijks €10 miljoen beschikbaar gesteld voor Zorgevaluatie en Gepast Gebruik (kamerbrief VWS 13 feb 2019). In de loop van 2019 wordt de aanpak van het programma en de subsidiegelden bekend gemaakt. 

Subsidiemogelijkheden
Momenteel zijn bij de NVN de volgende subsidiemogelijkheden bekend (n.b. dit overzicht is niet uitputtend): 

Voor een uitgebreider overzicht van subsidiemogelijkheden verwijzen wij u door naar de website van de Federatie Medisch Specialisten.