Zorgevaluatie Neurologie

Relevante subsidiemogelijkheden

Financiering zorgevaluatie
Tot op heden zijn de meeste zorgevaluatieonderzoeken door ZonMw gefinancierd; via het programma DoelmatigheidsOnderzoek (DO) en het programma Goed Gebruik Geneesmiddelen (GGG). Naast financiering door ZonMw, zijn er de afgelopen jaren verschillende stimuleringsgelden vrijgemaakt voor zorgevaluatie onder andere door Zorgverzekeraars Nederland. Het ligt in de lijn der verwachting dat voor de middellange termijn er opnieuw gelden beschikbaar zullen komen voor zorgevaluatie. Voor de lange termijn vindt er een oriëntatie plaats op de haalbaarheid van een Zorgevaluatiefonds waarin doelmatigheidswinst (gedeeltelijk) geherinvesteerd wordt in zorgevaluatie.

Actuele subsidiemogelijkheden
Momenteel zijn bij de NVN de volgende subsidiemogelijkheden bekend (n.b. dit overzicht is niet uitputtend):