Zorgevaluatie Neurologie

Tips voor opzetten studie

Tips voor onderzoekers

  • Betrek de NVN tijdig! Het betrekken van de NVN en aansluiting van het onderzoek aan de kennisagenda is bij veel subsidieverstrekkers een pre (relevantiecriteria). U kunt de betrokkenheid van de NVN kenbaar maken:
    • in de beschrijving van het project(idee) bij de relevantiecriteria;
    • middels een projectgroeplid namens de NVN te laten participeren;
    • door bij de uitwerking van de aanvraag de samenwerking met de NVN expliciet te vermelden;
    • middels het toevoegen van een aanbevelingsbrief van het bestuur van de NVN (indien dit expliciet in de voorwaarden voor subsidietoekenning staat vermeld)

Inclusie-tips - zie de korte video hieronder.