Zorgevaluatie Neurologie

Werkwijze uitwerking Top12

Ondersteuning door NVN bij de subsidieaanvraag
Uitgangspunt van de NVN voor zorgevaluatiestudies is dat dit kwalitatief hoogstaande studies betreffen die uitgevoerd worden binnen een representatieve patiëntenpopulatie. Participatie door een groot aantal centra is een voorwaarde bij dit type onderzoek, en vergroot de kans op representativiteit en een vlotte implementatie. (Kennisagenda Neurologie, 2018, p.23-26).

Om juist op dit punt mee te helpen en denken zou de commissie Zorgevaluatie Neurologie (ZEN) graag in een vroeg stadium betrokken worden bij de uitwerking van een Zorgevaluatie-vraag van de Kennisagenda (de Top12).

Wij vragen u om bij voorkeur één maand voor de deadline van de subsidie-ronde uw concept aanvraag naar de commissie ZEN te sturen. De commissie kan dan meelezen en meedenken bij de aanvraag. Dit heeft de volgende voordelen:

  • begeleiding bij het formeren van een onderzoeksgroep, o.a. door coördinatie en overzicht van alle contactpersonen bij de verschillende lokale onderzoekslijnen;
  • bevordering van de kwaliteit van de aanvraag, eventueel met advies van leden van de CWON;
  • goede contacten met (koepel)partijen als de Federatie Medisch Specialisten, het Kennisinstituut, de Patiëntenfederatie;
  • een aanbevelingsbrief van het bestuur van de NVN, hetgeen de kans op het toekennen van een subsidie vergroot.

Het betrekken van de NVN en aansluiting van het onderzoek aan de kennisagenda is bij veel subsidieverstrekkers een pre (relevantiecriteria). U kunt de betrokkenheid van de NVN kenbaar maken:

  • in de beschrijving van het project(idee) bij de relevantiecriteria;
  • middels een projectgroeplid namens de NVN te laten participeren;
  • door bij de uitwerking van de aanvraag de samenwerking met de NVN expliciet te vermelden;
  • middels het toevoegen van een aanbevelingsbrief van het bestuur van de NVN.

Tips voor onderzoekers

Ondersteuning door NVN tijdens onderzoek - een zorgevaluatie netwerk neurologie
De commissie ZEN blijft graag betrokken bij het zorgevaluatieonderzoek en houdt contact met de onderzoekers. Via de communicatiekanalen van de NVN wordt aandacht gevraagd voor de (inclusie en resultaten van) zorgevaluatiestudies met artikelen, nieuwsberichten en korte video's.

Een netwerk van collega's draagt bij aan de inclusie en implementatie van de resultaten van zorgevaluatiestudies. Voor diverse aandachtsgebieden bestaan al (onderzoeks)netwerken in het veld; collega's met specifieke interesse in een aandachtsgebied vinden elkaar bijvoorbeeld in een NVN werkgroep. Voor enkele onderwerpen van de Kennisagenda Neurologie ontbreekt een reeds bestaand netwerk. Met het zorgevaluatie netwerk neurologie biedt de NVN een platform voor (alle) zorgevaluatie-onderzoekers en geïnteresseerden collega’s, gericht op de geprioriteerde kennishiaten van de NVN Kennisagenda. Centraal staat het delen van kennis ten aanzien van zorgevaluatie en een bereidheid elkaar te helpen bij het uitvoeren van zorgevaluatie onderzoek. 

Doet u mee?
De commissie ZEN en de NVN hebben de ambitie om voor de top12-kennishiaten projectvoorstellen en financiering te realiseren. In de agenda staan de uitgangspunten van zorgevaluatie beschreven. Hebt u affiniteit met één van de onderwerpen en/of wilt u participeren of kartrekker zijn van het onderzoek of deelnemen aan het zorgevaluatie netwerk? Neem dan contact op met de commissie ZEN via vereniging@neurologie.nl