Zorgevaluatie Neurologie

ZEN-Netwerk

Het zorgevaluatie neurologie netwerk biedt een platform voor zorgevaluatie-onderzoekers en geïnteresseerden collega’s, gericht op de geprioriteerde kennishiaten van de NVN Kennisagenda. Centraal staat het delen van kennis ten aanzien van zorgevaluatie en een bereidheid elkaar te helpen bij het uitvoeren van zorgevaluatie onderzoek. 

U kunt zich aanmelden voor het netwerk en/of de bijeenkomst via vereniging@neurologie.nl 

Lancering netwerk
Tijdens de bijeenkomst op 16 mei 2019 heeft dr. Esther Verstraete, voorzitter commissie Zorgevaluatie Neurologie, het zorgevaluatie netwerk neurologie gelanceerd. De aanwezigen zijn geïnformeerd over het landelijke programma Zorgevaluatie en Gepast Gebruik door prof. dr. Sjoerd Repping, hebben advies ontvangen van prof. dr. Silvia Evers, HTA-deskundige bij het MUMC en zijn in gesprek gegaan met zorgevaluatie-onderzoekers binnen de neurologie. Meer informatie van de lancering vindt u bij de terugkoppeling van de netwerkbijeenkomst.