Actueel

Abstract module voor indienen voordrachten en posters voor NVN-wetenschapsdagen online

Vanaf 17 mei 2019 is het mogelijk om via de online module abstracts in te dienen voor de NVN-wetenschapsdagen.

Op donderdag 14 en vrijdag 15 november 2019 vinden de NVN-Wetenschapsdagen plaats in NH Sparrenhorst te Nunspeet. Een uitgelezen kans voor aios en neurologen om de ontwikkelingen van hoogstaand neurologisch onderzoek te volgen.
 
Werkt u aan een relevante studie en wilt u uw bevindingen presenteren aan collega’s op de NVN-Wetenschapsdagen 14 en 15 november 2019? Dan ontvangen we graag uw abstract vóór maandag 17 juni 2019, 9.00 uur.

Voor aios…
Alle opleidingsklinieken zijn uitgenodigd om hun beste voordracht(en) en poster(s) in te sturen. De voorkeur gaat uit naar voordrachten door aios, al dan niet gepromoveerd.
 
… en neurologen
Natuurlijk bestaat voor neurologen en andere onderzoekers ook de mogelijkheid om oorspronkelijk werk als voordracht of poster in te sturen.

Indienen vóór maandag 17 juni
U kunt uw voordracht of poster indienen via een online module. Voordrachten en posters moeten vóór maandag 17 juni 2019, 9.00 uur, op deze wijze worden aangemeld. Dit zal tevens de laatste deadline zijn; deze zal niet meer, zoals voorgaande jaren, verschoven worden. 

Beoordeling
De beoordelingscommissie, onder voorzitterschap van Prof. Dr. Diederik van de Beek, beoordeelt de inzendingen en groepeert voordrachten en posters zoveel mogelijk rond thema’s. De commissie ziet er op toe dat voordrachten een duidelijke vraagstelling vanuit patiënten en ziektebeelden hebben, patiëntgebonden onderzoek betreffen en relevant zijn voor de algemeen neuroloog. 

Prijzen
Ter afsluiting wordt op vrijdagmiddag een prijs uitgereikt voor de beste voordracht en de beste poster. Alle posters en voordrachten komen hiervoor in aanmerking, met uitzondering van de posters en voordrachten door neurologen en senior onderzoekers.
 
Reglement voordrachten/posters
Bekijk het reglement met de regels voor het indienen van een voordracht/poster.
 
Programma 
Naast een interessant en gevarieerd programma van actueel neurologisch Nederlands onderzoek zal een toonaangevend gastspreker een voordracht geven over een grensgebied met de neurologie. Daarnaast wordt dit jaar de CU Ariëns Kapperprijs 2019 uitgereikt, tijdens de ALV op donderdagmiddag 14 november.

Wij hopen u ook dit jaar weer in groten getale te mogen verwelkomen op de NVN-Wetenschapsdagen. Vanzelfsprekend levert deelname u ook accreditatie-uren op. Noteert u 14 en 15 november dus alvast in uw agenda!