Actueel

Administratie vergt 40 procent van tijd specialist

20-11-2017

Medisch specialisten zijn 38 procent van hun werktijd kwijt aan administratieve handelingen en aiossen zelfs 46 procent. En het merendeel van die handelingen ervaren ze als onzinnig. Dat blijkt uit een enquête waar ruim 3000 specialisten en aiossen aan meewerkten.

De enquête is een initiatief van de Federatie Medisch Specialisten (FMS) en zorgdienstverlener VvAA om de werkbelasting als gevolg van administratieve taken in beeld te brengen. Daarmee werd aangehaakt bij de actie die VvAA en artsencollectief 'Het Roer Moet Om' eerder dit jaar in gang zetten tegen de administratiedruk in de zorg, onder de noemer ‘(Ont)regel de zorg’. Aan de enquête deden 2449 medisch specialisten en 624 aios mee.

Medisch specialisten besteden per week gemiddeld 15 uur aan administratie en aios 19 uur. De specialisten vinden gemiddeld slechts 35 procent van hun administratieve handelingen zinnig, aios 38 procent. Volgens FMS-voorzitter Marcel Daniëls zijn deze cijfers ‘een bevestiging van de frustratie en ergernis die artsen voelden en onderschrijven ze wat al werd gedacht’.

De meest onzinnige taken die werden genoemd zijn handelingen voor indicatoren voor toezicht en transparantie, kwaliteitskeurmerken, machtigingen, informatieverzoeken van zorgverzekeraars en ziekenhuisbrede kwaliteitssystemen.

Administratietaken – zowel de zinnige als de onzinnige – nemen volgens de artsen bovendien te veel tijd in beslag: specialisten en aiossen vinden zo’n 61 procent van de handelingen te tijdrovend. Ze gaven aan welke taken volgens hen meer tijd kosten dan nodig geacht. Ook daar wordt het aanleveren van indicatoren voor toezicht en transparantie het vaakst genoemd.

Een groot deel van de artsen (69% van de specialisten aan en 75% van de aiossen) stelt dat ze bepaalde handelingen dubbel moeten uitvoeren voor verschillende partijen. Minder dan een kwart van de artsen heeft het gevoel heeft zelf iets te kunnen doen aan het verminderen van de hoeveelheid handelingen. Zo’n driekwart van de respondenten vindt dat de ict-systemen onvoldoende steun bieden bij deze taken. Dat alles heeft gevolgen voor de werkplezier: voor het merendeel van zowel specialisten als aiossen wordt dat door de administratiedruk aangetast.

Er zijn vijf ‘radicale’ stappen nodig om de administratie- en regeldruk in de zorg te verminderen. Dat stellen artsencomité Het Roer Moet Om en zorgdienstverlener VvAA. Minister Bruno Bruins (Medische Zorg) steunt de beweging om tot minder administratieve werkbelasting in de zorg te komen.

Op een ‘schrapconferentie’ zaterdag 18 november jl. werden de uitkomsten besproken en werd gekeken wat er gedaan moet worden om de administratieve belasting te verminderen. Er is een ‘schrap- en verbeterplan’ opgesteld dat uit vijf stappen bestaat. Als eerste moet als doel worden gesteld dat zorgverleners de helft minder tijd kwijt zijn aan administratieve handelingen. Ten tweede moeten alle betrokken partijen daarvoor per beroepsgroep afspraken vastleggen in zorgakkoorden.

Nieuwe maatregelen moeten vooraf worden getoetst op de mate waarin ze mogelijk leiden tot nieuwe administratieve last. Verder moeten bestaande kwaliteits- en registratieprocessen eerst getoetst worden om noodzaak, werking en doelmatigheid te bepalen, en eventueel moet eerst een pas op de plaats worden gemaakt. En als laatste moeten overheid en toezichthouders zorgverleners waar nodig ontheffen van plichten in wet- en regelgeving, zodat ze ruimte krijgen om werkwijzen te veranderen.

De initiatiefnemers benadrukken dat een oplossing alleen haalbaar is als zorgverleners, toezichthouders, overheid en zorgverzekeraars hun verantwoordelijkheid nemen. Minister Bruno Bruins (Medische Zorg) gaf op de conferentie aan zich achter het initiatief te scharen. ‘Zorg leveren én ontvangen zonder kopzorgen over onnodige regeltjes. Dat is goed voor zorgverleners én patiënten’, aldus Bruins.

Bron: Medisch Contact, 18 november 2017