Actueel

Zorgevaluatie behandeling CTS gestart: doe mee met DISTRICTS!

17-11-2017

In het kader van zorgevaluatie is door de NVN een enquête gehouden naar belangrijke kennishiaten in de neurologie. Het ontbreken van wetenschappelijke onderbouwing voor de meest effectieve behandelstrategie van het carpaletunnelsyndroom (CTS) bleek het belangrijkste kennishiaat. In de praktijk komt dit tot uiting in een aanzienlijke behandelvariatie van CTS.

Om die  reden is de DISTRICTS (Dutch Injection versus Surgery TRIal in CTS patients) gestart. In deze studie wordt de effectiviteit van twee behandelstrategieën vergeleken. De vergelijking zal gaan tussen het beginnen met een chirurgische behandeling en het beginnen met een corticosteroïd injectie. Mochten er nadien vervolgbehandelingen noodzakelijk worden geacht, dan kunnen deze worden gegeven. De patiënten worden 1,5 jaar gevolgd,  waarbij zij in die periode meerdere malen vragenlijsten invullen. Er zullen 940 patiënten worden geïncludeerd. Inmiddels is er goedkeuring van de METC van het AMC en zijn er 20 centra die meedoen aan het onderzoek. Gestreefd wordt naar tenminste 30 deelnemende centra.
 
Voor meer informatie: bezoek de website of stuur een email naar districts@amc.nl.