Actueel

Deadline voordrachten en posters Wetenschapsdagen verlengd tot maandag 18 juni 09.00 uur

11-06-2018

Om nog meer mensen de kans te geven hun abstract in te leveren voor de NVN-Wetenschapsdagen, is de deadline nog één keer verlengd. 
Werkt u aan een relevante studie en wilt u uw bevindingen presenteren aan collega’s? Dan heeft u nu nog de mogelijkheid om uw abstract vóór maandag 18 juni 2018 09.00 uur in te dienen via de online module. 
 
Voor aios…
Alle opleidingsklinieken zijn uitgenodigd om hun beste voordracht(en) en poster(s) in te sturen. De voorkeur gaat uit naar voordrachten door aios, al dan niet gepromoveerd.
 
… en neurologen
Natuurlijk bestaat voor neurologen en andere onderzoekers ook de mogelijkheid om oorspronkelijk werk als voordracht of poster in te sturen.

Beoordeling
De beoordelingscommissie, onder voorzitterschap van dr. M.D.I. Vergouwen, beoordeelt de inzendingen en groepeert voordrachten en posters zoveel mogelijk rond thema’s. De commissie ziet er op toe dat voordrachten een duidelijke vraagstelling vanuit patiënten en ziektebeelden hebben, patiëntgebonden onderzoek betreffen en relevant zijn voor de algemeen neuroloog.

Op het ledendeel vindt u meer informatie over het programma van de NVN-Wetenschapsdagen en het reglement voor het indienen van voordrachten/posters.