Actueel

Dr. Jan Meerwaldt Prijs 2018

Deadline inzenden: 1 september 2018.

De prijs bestaat uit een oorkonde en een geldbedrag van € 7.500,-. De prijs wordt sedert 1994 tweejaarlijks uitgereikt op de NVN-Wetenschapsdagen. In 2018 vinden deze dagen plaats op 8 en 9 november 2018 in NH Sparrenhorst te Nunspeet; de uitreiking van de prijs is op 9 november 2018.

Wie komen er voor de prijs in aanmerking?
Neurologen of AIOS neurologie, tevens lid van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN), die tussen 1 oktober 2016 en 1 september 2018 een proefschrift of daarmee vergelijkbare publicaties hebben voltooid of gepubliceerd en die de leeftijd van 40 jaar nog niet hebben bereikt.

Dr. Jan Meerwaldt Stichting
De stichting is opgericht ter nagedachtenis van Dr. J.D. Meerwaldt (1946-1988), neuroloog in het toenmalige Academisch Ziekenhuis Rotterdam (Dijkzigt). Behalve de tweejaarlijkse prijs voor proefschriften of vergelijkbare publicaties verleent de stichting ook reisbeurzen ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek in het buitenland, tot een maximum van € 5.000,- (aanvragen kunnen worden ingediend bij de secretaris (p.j.koudstaal@erasmusmc.nl).

Inzending
Dissertaties en publicaties (ten hoogste vijf) kunnen tot 1 september 2018 in vijfvoud worden gezonden naar: Dr. Jan Meerwaldt Stichting, per adres: prof. dr. P.J. Koudstaal, Erasmus Medisch Centrum, afdeling neurologie, kamer Ng-303, Postbus 2040, 3000 CA Rotterdam.

Nadere informatie kunt u desgewenst verkrijgen per e-mail bij de voorzitter (jan@vangijn.com). 

Jury
De jury bestaat uit:

  • Dr. E.J. van Dijk, neuroloog Radboudumc Nijmegen - bestuurslid NVN
  • Dr. M. Eurelings, neuroloog Spaarne Ziekenhuis Gasthuis Haarlem/Hoofddorp
  • Prof. dr. W.A. van Gool, neuroloog Academisch Medisch Centrum Amsterdam - voorzitter Gezondheidsraad
  • Prof. dr. J. van Gijn, emeritus hoogleraar Universiteit Utrecht - voorzitter Dr. Jan Meerwaldt Stichting
  • Prof. dr. P.J. Koudstaal, neuroloog Erasmus Medisch Centrum Rotterdam - secretaris Dr. Jan Meerwaldt Stichting