Actueel

EURO-NEURO enquête – over de samenwerking tussen neurologen en palliatieve zorgspecialisten in Europa

09-01-2019

In toenemende mate wordt ook palliatieve zorg als onderdeel van de behandeling van patiënten met chronisch progressieve neurologische ziekten ingezet. We weten alleen nog niet goed in welke mate en bij welke ziekten dat gebeurt.

Om een goede indruk te krijgen hoe de samenwerking tussen neurologen en palliatieve zorgspecialisten er in verschillende Europese landen uitziet, hebben het EAN (European Academy of Neurology) Palliative Care Specialty Panel en een Referentiegroep van de EAPC (European Association for Palliative Care) een enquête opgesteld.

Alle Europese specialisten in de disciplines neurologie en palliatieve zorg wordt gevraagd aan die enquête deel te nemen.

Wat vragen we van je?
We hopen dat je bereid bent om informatie te verschaffen over je praktijk en dan vooral betreffende de zorg voor patiënten met chronisch progressieve neurologische ziekten, of er samenwerking is met palliatieve zorgspecialisten, hoe je tegenover palliatieve zorg staat en naar ontwikkelingen op dit gebied in de nabije toekomst.
Er zijn ook vrijetekstgebieden voor nadere informatie die je wilt delen.
Uiteraard wordt de informatie vertrouwelijk behandeld (geanonimiseerd).

We hopen dat je bereid bent tijd (niet meer dan 10-15 minuten) te spenderen aan de invulling van de enquête en zijn je op voorhand zeer erkentelijk daarvoor.

De enquête is te bereiken via de volgende link: https://www.smartsurvey.co.uk/s/N1WAQ/


Bij voorbaat dank en met vriendelijke groet,
David Oliver en Marianne de Visser (co-chairs EAN Palliative Care Specialty Panel)