Actueel

Extra Ledenvergadering NVN 6 augustus 2020

16-07-2020

In de digitale nieuwsbrief van 29 juni jl. informeerden wij u al over de datum van de Algemene Ledenvergadering, die dit jaar zal plaatsvinden op donderdagmiddag 17 december 2020 (gekoppeld aan Biemond Online). Dit zal een online / digitale vergadering zijn.
 
Recent is geconstateerd dat in de huidige versie van de statuten, die voor de Coronacrisis (eind 2019) zijn vastgesteld door de ALV, nog geen passage is opgenomen over digitale besluitvorming. De tijdelijke spoedwet digitale besluitvorming, die digitale besluitvorming mogelijk maakt zonder dat dit is vastgelegd in statuten, geldt tot 1 september a.s. Dit houdt in dat – om ook na 1 september op digitale wijze besluiten te kunnen nemen – de statuten hierop moeten worden aangepast.
 
Voor deze statutenwijziging wordt een digitale extra ledenvergadering via Zoom gehouden op donderdag 6 augustus a.s. om 17.00 uur. U kunt aan deze ledenvergadering deelnemen door op 6 augustus om 17.00 uur te klikken op de link: https://zoom.us/j/94875374417?pwd=Q20zTzJQL2xJVmEyc1diVk1UeVlrUT09.
 
De gewijzigde statuten vindt u op de website. De wijzigingen zijn met gele markering weergegeven.