Actueel

Geocht: redactieleden voor De Neuroloog

15-03-2021

Wegens het vertrek van twee leden van de redactie van De Neuroloog zijn we op zoek naar twee nieuwe redactieraadleden. Bent u een enthousiaste neuroloog met een brede interesse in de ontwikkelingen in de neurologie (vakinhoudelijk en beleids- matig) en betrokken bij de vereniging?

Heeft u een goed gevoel voor wat er leeft onder vakgenoten, een constructief- kritische houding en een groot netwerk? Heeft u redactionele ervaring en/of inspirerende ideeën voor De Neuroloog? Dan zien we uw sollicitatie graag tegemoet.

De taken van redactieleden zijn:

  • 6 keer per jaar vergaderen over de inhoud (online of op locatie)
  • onderwerpen aandragen en relevante ontwikkelingen signaleren
  • vragen en discussiepunten aanreiken voor artikelen
  • artikelen beoordelen.

Redactieleden zijn lid van de NVN en wor- den benoemd door het verenigingsbestuur, voor een termijn van vier jaar. Bij de samen- stelling van de redactieraad wordt gestreefd naar een representatieve afspiegeling van de beroepsgroep.

Uw motivatie en cv kunt u tot en met 1 mei mailen naar redactie@deneuroloog.nl. Ook uw vragen over deze vacature kunt u stellen via dit mailadres.