Actueel

Hersenstichting stelt 1 miljoen subsidie beschikbaar voor onderzoek naar meerdere hersenaandoeningen

06-07-2019

De Hersenstichting stelt 1 miljoen euro beschikbaar voor een onderzoek dat zich op oplossingen richt voor meerdere hersenaandoeningen. Dit is het hoogste bedrag dat de stichting ooit heeft toegekend aan één onderzoeksproject. Onderzoekers worden extra uitgedaagd om nieuwe samenwerkingen aan te gaan met als doel doorbraken te realiseren waar de patiënt van profiteert.

"Er zijn wel honderden verschillende hersenaandoeningen, maar je hebt maar één stel hersenen, zegt Merel Heimens Visser, directeur-bestuurder van de Hersenstichting. Denk bijvoorbeeld aan dementie, parkinson, beroerte, depressie, migraine en hersenletsel. "Wat veel mensen niet weten is dat hersenaandoeningen helaas hard op weg zijn de grootste ziekte van Nederland te worden. Vroeg of laat raakt het ons allemaal. Daarom investeren we bij de Hersenstichting in baanbrekende oplossingen die hersenaandoeningen helpen voorkomen, genezen of afremmen."

In deze oproep staan kruisbestuiving en samenwerking centraal. De Hersenstichting stelt het geld beschikbaar voor een  aansprekend onderzoeksproject: :

  • dat aandoening overstijgend is en zich richt op tenminste twee verschillende hersenaandoeningen
  • waarin nieuwe samenwerkingsverbanden worden gevormd en door alle voor het eindresultaat relevante partijen, waaronder ervaringsdeskundigen en eindgebruikers, samengewerkt wordt
  • waarover de Hersenstichting tussentijds kan communiceren.
Meer informatie vindt u hier en op de website.